صفحه ۴۳۷

در قرآن آمده است: (و لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه)سوره مائده (5) : آیه 121. (از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است نخورید) و البته قیاس ذبح به میوه صحیح نیست، میوه عمل طبیعت است، اما ذبح، عمل انسان است.

(سؤال) اگر پرنده ای ماهی را از آب بگیرد و انسانی آن را از پرنده بگیرد؛ آیا خوردن آن حلال است ؟ و همین طور خوردن ملخ چه حکمی دارد؟

(جواب:) اگر زنده به دست انسان برسد و سپس جان بدهد حلال است و همین طور است ملخ.

(سؤال) آیا خوردن گوشت طاووس حلال است ؟

(جواب:) طاووس از مسوخ بوده و گوشت آن حرام است.

(سؤال) خوردن لابستر یا شاه میگو چه حکمی دارد؟ با توجه به این که شاه میگو در بسیاری از رستوران ها و فروشگاه های ایران عرضه شود؟

(جواب:) حلال است.

(سؤال) اخیرا خرید و فروش کوسه ماهی که گاهی به آن "کولی" هم گفته می‎شود در بازار رایج شده است و می‎گویند طبق نظر کارشناسان کوسه ها هم نوعی فلس ریز که قابل رؤیت با چشم غیر مسلح نیست دارند؛ آیا فلس دار بودن باید ملموس برای همه باشد؟ یا اگر با چشم مسلح هم دیده شود کفایت می‎کند؟ و اگر فلسی که با چشم مسلح دیده، با فلس های معمولی ماهی ها فرق کند و به صورت میخکی باشد کافی است ؟

(جواب:) تعیین موضوع شأن فقیه نیست، اگر واقعا فلس دارد هرچند با چشم عادی دیده نشود حلال است و معیار داشتن فلس است و در صورت شک باید احتیاط شود.

(سؤال) این جانب چندین سال است که مسلمان شده و به مذهب شیعه اعتقاد پیدا کرده ام؛ ولکن مسأله ای ذهن مرا و ذهن دوستی که در مورد مذهب شیعه تحقیق می‎کند به خود مشغول کرده و آن دلیل حرام بودن ماهی بدون فلس است، زیرا:

ناوبری کتاب