صفحه ۴۳۵

مسائل سربریدن و شکار حیوانات

(سؤال) با توجه به آیه 121 سوره انعام، علمای شیعه اعتقاد دارند که گوشت باید حتما ذبح اسلامی باشد و نام خدا قبل از ذبح گفته شود. در این آیه هیچ صحبتی از گوشت نشده و این در مورد هر چیزی می‎تواند باشد نه گوشت، چرا باید حتما قبل از کشتن دام و طیور، اسم خداوند آورده شود؟ چرا نمی توان گفت که حتی اگر موقع تناول غذا و یا طبخ گوشت هم نام خداوند آورده شود قبول است ؟ با توجه به آیه 5 سوره مائده، طعام اهل کتاب بر مسلمانان حلال است. البته با توجه به مطالعاتی که بنده داشتم علمای شیعه بر این باورند که این طعام شامل گوشت نمی شود، اما عده ای از علمای اهل تسنن می‎گویند که گوشت را هم شامل می‎شود فقط باید قبل از طبخ به آن "بسم الله الرحمن الرحیم" بگوییم. در ضمن با توجه به این که آیه فوق مدنی بوده و آیه 121 سوره انعام مکی است به نظر من چون این آیه بعد از آیه 121 سوره انعام آمده است می‎توان گفت که اگر محدودیتی در قبل از این آیه در مورد تناول غذای اهل کتاب وجود داشته این محدودیت برداشته شده است. هدف من از بیان این سؤال این است که مسلمانانی چون من که در کشورهای غیراسلامی زندگی می‎کنند (کشورهایی که اهل کتابند) آیا می‎توانند از گوشت و مرغ مغازه ها خریده و قبل از طبخ "بسم الله الرحمن الرحیم" گفته و استفاده کنند؟ این یک مسأله بسیار بغرنجی برای این گونه افراد شده است.

(جواب:) از نظر شیعه همان گونه که قرآن کریم منبع احکام الهی است سنت معصومین (ع) که شامل: گفتار، کردار و تقریر آن بزرگواران است، علاوه بر این که شارح و مبین آیات قرآن است خود نیز از منابع دیگر احکام الهی است و آنچه از مجموع کتاب و سنت به دست می‎آید آن است که حلال بودن حیوان، مشروط به

ناوبری کتاب