صفحه ۴۳۲

مسائل لقطه

(سؤال) حکم اشیایی که پیدا می‎کنیم چیست چه ارزشی داشته باشد و چه نداشته باشد؟

(جواب:) چیزی را که انسان پیدا می‎کند به آن لقطه گویند. اگر به مقدار یک درهم قیمت داشته باشد باید از صاحبش جستجو کند تا یک سال اگر صاحبش پیدا نشد یا اصلا از اول معلوم است که صاحبش پیدا نمی شود باید آن را به فقیر صدقه بدهد، ولی اگر از درهم کمتر باشد برای خودش بردارد اشکال ندارد.

(سؤال) این جانب مقداری طلا و جواهرات در مرز افغانستان پیدا کرده و به مسؤولین اردوگاه بین مرز هم خبر دادم و یک بار هم از تلویزیون استان هرات پیدا شدن آن را اعلام کرده ام. وظیفه این جانب نسبت به آن چیست ؟ آیا می‎توانم مخارجی را که متحمل شده ام از آن کسر کنم ؟

(جواب:) در فرض سؤال اگر از پیدا شدن صاحب طلاها مأیوس باشید باید به حاکم شرع مراجعه کنید که اگر اجازه داد آنها را از طرف صاحبش به فرد مستحق صدقه بدهید و از این جهت که شما برای پیدا کردن صاحبش مخارجی متحمل شده اید چیزی طلبکار نیستید، ولی اگر برای نگه داری آن مستلزم مخارجی شده اید آن را طلبکارید و می‎توانید کسر کنید.

(سؤال) اگر انسان مال مسروقه را پیدا کند و صاحب اصلی مال را نشناسد؛ آیا می‎تواند این مال را در امور خیریه همچون مساجد و حسینه ها صرف کند؟

(جواب:) در مفروض سؤال، مال مسروقه حکم لقطه را دارد، پس واجب است در جاهایی که احتمال پیدا شدن صاحبش را می‎دهد تا یک سال معرفی کند و چنانچه پس از یک سال معرفی، صاحبش پیدا نشد، می‎تواند آن را تملک کند، به قصد

ناوبری کتاب