صفحه ۴۲۶

(جواب:) متولی شرعی به تولیت باقی است و مزاحمت او توسط هر کس که باشد جایز نیست، مگر این که از صلاحیت بیفتد و حاکم شرع جامع الشرایط او را عزل کند و عمل امام جماعت را در صورت شک باید حمل بر صحت کرد.

(سؤال) در سال 1354 شرکت برق منطقه، 20 عدد دکل برق در زمین های کشاورزی ما زد و در همان زمان با نارضایتی و شکایت ما مواجه شد. برای رفع خصومت به ما گفتند که برای کشاورزی هیچ گونه مشکلی وجود ندارد و زیر آنها می‎توانید کشاورزی کنید و زمین ها مال شماست؛ اما اکنون این منطقه که در محدوده شهر قرار گرفته و می‎خواهند در آن خانه بسازند، به 20 نفر که دکل در زمین های آنها وجود دارد اجازه ساخت و ساز نمی دهند و از طرفی اداره برق حاضر نیست معادل زمینی که غصب کرده در جای دیگر زمین و یا پول آن را بدهد. تکلیف ما در این خصوص چیست ؟

(جواب:) هر گونه گرفتن ملک اشخاص یا تصرف در آن و یا ممانعت از بهره برداری متعارف و مشروع از آن از ناحیه هر کسی که باشد بدون رضایت و اذن مالک جایز نیست و ضمان آور است و بر فرض که در گذشته بدون رضایت مالکین مقداری از اراضی آنها جهت نصب دکل های برق تصرف شده است، تحصیل رضایت مالکین برای بقای دکل ها لازم است و اگر شهرداری هم بخواهد حتی برای کارهای عام المنفعه از اراضی مذکور بهره برداری کند باید رضایت مالکین را تحصیل کند.

(سؤال) اگر کسی از عطر غصبی استفاده کند و با آن نماز بخواند اشکال دارد؟

(جواب:) با فرض بقاء عطر نماز خواندن با آن محل اشکال است چون به حرکات صلاتی متحرک می‎شود.

(سؤال) چند نفر در یک جوی آب شریکند، یکی از شرکا از آب این جوی برای چرخاندن آسیاب استفاده می‎کرده و فعلا می‎خواهد علاوه بر استفاده از آب برای آسیاب، برای تولید برق نیز استفاده کند؛ آیا بدون جلب رضایت شرکای دیگر می‎تواند این کار را انجام بدهد؟

(جواب:) هر گونه تصرف در آب و ملک مشترک باید با رضایت و اجازه همه مشترکین باشد و الا غصب و حرام است.

ناوبری کتاب