صفحه ۴۲

نجس شده و یا این که حسینیه، حسینیه است، چه در آن نماز بخوانند، چه نماز نخوانند و نماز در آن ثواب نماز مسجد را ندارد؟

(جواب:) هرچند حسینیه حکم مسجد را ندارد، ولی بهتر است شرایط مسجد از نظر طهارت و احترام در آن رعایت شود و امید است ثواب هم داشته باشد.

احکام وضو

کیفیت وضو

(سؤال) فردی فقط سه کف دست آب برای وضو دارد آن را هم برای وضو مصرف می‎کند، در زمان مسح سر، آب مسح سر با آب پیشانی متصل می‎شود تکلیف او چیست ؟

(جواب:) در فرض مذکور باید با قسمتی از کف دست که با آب صورت مخلوط نشده مسح کند.

(سؤال) اگر در اواسط وضو گرفتن، فقط از نیت خود برگردم و بخواهم دوباره از اول وضو بگیرم، آیا وضویی که نصف کاره رها کرده ام فقط با تغییر نیت باطل شده است ؟

(جواب:) به مجرد نیت رها کردن، اعمال گذشته باطل نمی شود، مگر آن که موالات به هم بخورد.

(سؤال) در سؤال 1157، رساله استفتائات سؤال شده: "در انجام غسل و وضو بیش از حد معمول محتاط شده ام" و در جواب فرموده اید: "اشکال دارد ممکن است به حد وسواس برسد" منظور از این اشکال چیست ؟ آیا وضو و غسل او باطل است ؟

(جواب:) اگر به حد وسواس برسد که از نظر عرف با این که شستن انجام شده، باز هم بشوید و دست بکشد وضو صحیح نیست، زیرا بعد از شستن دست چپ باید بلافاصله مسح سر و پا انجام شود، بدون این که باز آب روی دست ریخته شود.

(سؤال) من در هنگام وضو گرفتن برای شستن صورت و دست ها دو سه مشت آب می‎ریزم، سپس شیر را بسته و با دست روی عضو می‎کشم تا آب به همه جا برسد

ناوبری کتاب