صفحه ۴۱۹

(جواب:) در فرض مذکور باید احتیاطا نماز آن دو روز را قضا کند. البته اگر نذرش مقید به وقت معین نبوده و قصدش این بوده است که شش ماه نماز پشت سر هم باشد به نحوی که حتی به علت غفلت بین آنها فاصله نیفتد، در این صورت اگر نذرش دارای شرایط باشد باید از اول شروع کرده و طبق نذر عمل کند.

(سؤال) شخصی نذر کرده یک گوسفند ذبح کند و بر همین اساس گوسفند را می‎خرد، ولی قبل از ادای نذر، گوسفند می‎میرد و مردن گوسفند بدون افراط و تفریط بوده است. آیا برای تحقق نذر لازم است گوسفند دیگری خریده شود؟ یا همان گوسفند اولی جهت ادای نذر کفایت می‎کند؟

(جواب:) اگر متعلق نذر، گوسفند خاصی نبوده، بلکه مطلق گوسفند بوده است، مردن گوسفند خاص، موجب سقوط نذر نمی شود و باید گوسفند دیگری را تهیه و ذبح کند.

(سؤال) این جانب نذر کرده بودم که یک سال تلویزیون تماشا نکنم، اما نذرم را شکستم و در این یک سال تلویزیون تماشا کردم؛ آیا باید برای همه موارد یک کفاره بپردازم یا برای هر بار دیدن تلویزیون یک کفاره نیاز است ؟

(جواب:) اولا: نذری صحیح است که نام خدا در آن ذکر شده باشد بدین گونه که بگوید: "لله علی ان لا انظر الی التلویزیون" یا به فارسی بگوید: "از برای خداست بر من که به تلویزیون نگاه نکنم" پس اگر نام خدا را به زبان نیاورده اید عمل بر طبق آن واجب نیست. ثانیا: بر فرض تحقق، نذر صحیح تابع قصد نذر کننده است، اگر قصد او ترک اولین نگاه بوده نگاه های بعد حرام نیست و کفاره ندارد و اگر قصدش ترک هر نگاهی بوده برای هر نگاهی کفاره واجب است.

(سؤال) این جانب چند سال پیش تصمیم گرفتم که حداقل تا عید سیگار نکشم و نذر کردم که اگر تا عید سیگار کشیدم فلان مبلغ را که مبلغ زیادی هم هست به عنوان جریمه پرداخت کنم بعد از عید چند بار سیگار کشیدم و به دنبال آن شک کردم که آیا نذر من مربوط به عید سال اول بوده یا عید سال بعد و هر بار که می‎خواستم

ناوبری کتاب