صفحه ۴۱۷

مسائل نذر و قسم

(سؤال) آیا نذر به نام اولیای الهی و معصومین (ع) بدون خواندن صیغه ای که دلالت بر اسمای جلاله و متبرکه باشد منعقد می‎شود؟

(جواب:) نذر صیغه خاص دارد که در توضیح المسائل بیان شده است در غیر آن صورت، نذر نبوده و عمل به آن هم واجب نیست.

(سؤال) اگر چیزی نذر شخصی شده و هنگام عمل به نذر، او خیلی ناراحت شده و به هیچ وجه آن را قبول نمی کند؛ آیا نذر ساقط شده ؟ یا تبدیل به نذر دیگری شده است ؟

(جواب:) اگر به هیچ وجه نمی توانید وارد ملک او کنید تکلیف ساقط است.

(سؤال) مردم به مناسبت عاشورا و تاسوعای حسینی نذوراتی دارند، آیا می‎توانند نذورات خود را به انجمن های خیریه اهدا کنند تا بین بیماران و... تقسیم شود؟

(جواب:) اگر نذر مطلق برای امور خیریه باشد اشکال ندارد، ولی اگر نذر شرعی برای کار مخصوصی باشد باید مطابق نذر عمل شود.

(سؤال) با وجودی که امروزه همه جا برق وجود دارد مخصوصا در حرم امامزاده ها؛ آیا صحیح است که مثلا چند شمع نذر امام زاده کنیم ؟

(جواب:) در شرایط فعلی این گونه نذرها رجحان شرعی ندارد.

(سؤال) اگر کسی نذر کند در محرم لباس سیاه بپوشد؛ آیا واجب است به این نذر عمل کند حتی در نماز که لباس سیاه پوشیدن کراهت دارد؟

(جواب:) تابع نیت نذر کننده است که در نماز هم بپوشد یا فقط در غیر نماز بپوشد و کراهت لباس سیاه به عنوان عزاداری برای امام حسین (ع) معلوم نیست.

(سؤال) اگر کسی نذر کند که پس از برآورده شدن حاجتش هر هفته به حرم

ناوبری کتاب