صفحه ۴۱۵

(جواب:) اگر بدون اجازه، درخت را در ملک مشترک کاشته باشد ثمره آن مال خود اوست، ولی باید اجاره زمین را به شرکا بپردازد و یا آنها رضایت بدهند و اگر با اجازه شرکا بوده است استفاده از آن باید با رضایت آنها باشد.

احقاق حقوق

(سؤال) دروغ گفتن برای احقاق حق چه حکمی دارد؟

(جواب:) دروغ گفتن یکی از گناهان کبیره است، ولی اگر احقاق حق انسان متوقف بر آن باشد و مستلزم ورود خسارت ناحق بر دیگری نشود در این صورت به مقدار ضرورت اشکال ندارد.

(سؤال) در برخی از محاکم و دادگاه ها در مواردی، پس از رسیدگی قاضی به پرونده متهم، حقی برای خواهان پیدا می‎شود، آیا گذشتن از حق در مقابل درخواست وجه، مشروع است ؟

(جواب:) گذشت از حق ثابت بلاعوض یا در مقابل عوض معین مانعی ندارد.

(سؤال) در اوایل انقلاب، قطعه زمین کوچکی خریدم که طبق نقشه شهر سازی و شهرداری و دارای سند شش دانگ و تفکیکی و سایر مراحل قانونی بود. چندی بعد اداره منابع طبیعی، زمین های اطراف از جمله زمین مرا تصرف کرد و شرایطی قرار داد، از جمله این که اگر کسی از مالکان زمین ها منزل شخصی نداشته باشد بهای زمینش که تصرف شده را می‎دهد. در حالی که من یک منزل کوچک کمتر از صد متری دارم - می‎خواستم بدانم - آیا می‎توانم برای احقاق حق خود دروغ بگویم که منزلی ندارم تا بتوانم بهای زمین غصب شده ام را بگیرم ؟

(جواب:) برای رسیدن به حق خود بدون این که دروغ گفته یا مخالفت با ضوابط اداری کرده باشید می‎توانید خانه خود را به همسر یا فرزندانتان ببخشید یا صلح کنید.

(سؤال) بعضی افراد در محاکم به سوگند دروغ متوسل شده و حقی و یا حقوقی را ضایع می‎کنند سپس درصدد جبران بر می‎آیند؛ آیا با پرداخت کفاره، گناهان فرد خاطی با توجه به حق و نا حقی که صورت گرفته بخشیده می‎شود؟ و آیا

ناوبری کتاب