صفحه ۴۱۳

(جواب:) چون اذان برای اعلام عمومی مؤمنین نسبت به اوقات است بجاست مؤمنین تحمل کنند، البته نباید صدای اذان موجب ایذای همسایگان شود صدای روضه ها، مداحی ها و قرآن خواندن ها هم نباید به گونه ای بلند باشد که مزاحم همسایه ها گردد، چون مزاحمت همسایه ها بویژه مریضان، خلاف شرع بین است. خداوند همه ما را به وظایف شرعی خویش آشنا گرداند.

حقوق اقلیت های مذهبی

(سؤال) آیا بهایی ها باید حقوقی برابر با مسلمین و یا پیروان سایر ادیان (اهل کتاب) داشته باشند؟

(جواب:) بهایی ها کتاب آسمانی ندارند تا حکم اهل کتاب بر آنان بار شود ولی مانند سایر شهروندان انسانند و کسی حق ندارد بدون ارتکاب جرمی مزاحم آنان شود.

حق مالکیت

(سؤال) متأسفانه در بعضی از شهرها بالاجبار آب پمپاژ چاه ها و آب قنات ها با هم مخلوط شده و بعضی از کشاورزان، دیگر زمین مزروعی ندارند چون تمام آن زمین ها تبدیل به منازل مسکونی شده اند و طبق تصمیم کمسیون قنوات - آب مورد نظر - بین بقیه تقسیم و در عوض از آنها مالیات قنات گرفته می‎شود. حکم دینی آن بر حسب این که خرده مالکان زیادی هم وجود دارد، برای آنان که فعلا استفاده کشاورزی می‎کنند چگونه است ؟

(جواب:) کسانی که زمین های خود را فروخته اند و خانه شده اگر از آب قنوات سهم داشته اند و نفروخته اند مالکیت آنان باقی است که باید به آنان واگذار شود، یا از آنان استجازه شود و یا اعراض آنان محرز گردد و بالاخره نیاز به یک اعلان عمومی دارد. (سؤال) آیا مالکیت ماشین آلات عظیم چند میلیاردی می‎تواند در اختیار یک فرد باشد؛ یعنی آیا نظام صحیح اقتصادی امکان انباشت ثروت های بسیار عظیم را به یک فرد می‎دهد؟

ناوبری کتاب