صفحه ۴۱۲

(جواب:) در مفروض سؤال، قرار دادن فامیل هایی که عملا و عرفا مخصوص سادات است برای غیر سادات در صورتی که موجب خلط انسان و شهرت افراد غیر سید در آینده به سیادت گردد محل اشکال است، مگر این که قرینه ای ضمیمه گردد که اشتباه را بر طرف کند.

(سؤال) جد دوم این جانب در افغانستان توسط یکی از ظالمین دستگیر و به همراه 18 نفر از افراد خانواده به قتل رسیده و سپس تمام اموال او تصاحب شده است. این شخص ظالم اموال و زمین های جد ما را به دیگران بخشیده است. آیا من می‎توانم به آن افراد، اعلان عدم رضایت کنم و یا زمین های خود را از آنها پس بگیرم ؟

(جواب:) کسی بدون رضایت مالک نمی تواند در ملک او تصرف کرده و تصرف او حرام و ضمان دارد و فروش و واگذاری آن نیز بدون اذن مالک، نافذ و صحیح نیست. البته اگر زمین ها موات بوده و با شرایطش تحجیر نیز نشده بوده، ملک کسی است که آن را احیا و آباد کرده است و در هر صورت به حسب ظاهر کسی مالک محسوب می‎شود که زمین ها را فعلا به عنوان مالک در تصرف خود دارد، مگر آن که خلافش ثابت شود و در صورت نزاع شخصی باید به قاضی و حاکم شرع جامع الشرایط رجوع شود تا طبق موازین قضا حکم کند.

(سؤال) استفاده شخصی از وسایل مستهلک و یا اوراق باطله اداره که دیگر در اداره کارایی ندارند چه حکمی دارد؟

(جواب:) اگر دیگر به کار اداره نمی خورند و قابل فروش هم نباشند اشکال ندارد.

حقوق همسایه

(سؤال) دو سالی است که همسایه ای بسیار مذهبی پیدا کرده ایم که به هر مناسبتی همه اقوام و فامیل و همشهریان خود را جمع می‎کند و علاوه بر این که کوچه و خیابان بر اثر ترافیک وسایل نقلیه آنها بند می‎آید صدای بلندگوی آنها همه اهالی کوچه را آزار می‎دهد و هر صبح و شام با بلندگو اذان می‎گوید، بفرمایید در کجای اسلام چنین مراسمی با این اوصاف وارد شده است ؟

ناوبری کتاب