صفحه ۴۱۱

(سؤال) اگر شخصی مورد تهمت، افترا، نسبت دروغ و هتک حیثیت قرار گیرد و این امر، به خودی خود تبعاتی در جامعه داشته باشد، مثلا به کسی که تهمت دزدی یا اختلاس و... زده می‎شود اگر چه ممکن است از سوی مجله اعلان برائت شود و در رسانه ای هم اعلان گردد، لکن در جامعه و بویژه بازار تجارت، با این گونه افراد مانند سابق معامله نمی شود، بلکه مدت ها زمان می‎برد تا فرد به اعتبار اولیه اش برگردد؛ آیا محکمه می‎تواند علیه هتک کننده جریمه ای نقدی به نفع هتک شونده در نظر بگیرد؟ آیا کسی که آبرویش مورد تعرض قرار گرفته می‎تواند ادعای خسارت مادی کند؟

(جواب:) در فرض اول، حاکم شرع جامع الشرایط می‎تواند به عنوان تعزیر و پیش گیری از هتک حرمت اشخاص، فرد مذکور را محکوم به جریمه مالی کند و در فرض دوم، اگر از ناحیه هتک حیثیت، ضرری مالی متوجه هتک شونده گردد به گونه ای که عرفا ضرر، منتسب به وی باشد باید جبران کند و در غیر این صورت دلیلی بر ضمان مالی علاوه بر جبران لطمه وارده بر حیثیت و آبرو نداریم.

(سؤال) آیا جلوگیری از دیوانه یا حیوانی که قصد ضرر به دیگران و یا اموال آنها را دارد لازم است ؟

(جواب:) جلوگیری از تضییع مال دیگران در حد قدرت لازم است.

(سؤال) قانونی طرح شده که هر کسی که در بسیج به مدت سه سال فعالیت کند چند ماه از خدمت سربازیش کسر می‎گردد، لذا بسیاری از کسانی که پارتی دارند و فرزندشان یا اصلا در بسیج فعالیت نداشته و یا مدت بسیار کوتاهی فعالیت داشته با نامه ای سه ماه خدمت فرزند خود را کسر می‎کنند؛ آیا از نظر شرعی چنین عملی جایز است ؟

(جواب:) عمل مذکور علاوه بر این که ممکن است موجب تضییع حقوق دیگران گردد، نوعی تقلب و دروغ محسوب است و جایز نیست.

(سؤال) اگر کسی به خاطر محبت به ائمه اطهار(ع) فامیل خود را به نام یکی از ائمه اطهار(ع) منتسب کند، مثل سجادی یا حسینی و یا... در حالی که خودش از سادات نیست، آیا اشکال شرعی دارد؟

ناوبری کتاب