صفحه ۴۰۹

ضمن ایشان از اموال بیت المال استفاده شخصی می‎کند و به دلیل ارتباط خانوادگی با ایشان، خوردن و آشامیدن در محیط منزل ایشان چه حکمی دارد؟

(جواب:) تا جایی که ممکن است عمل غیر را حمل بر صحت کنید و اگر سوءاستفاده و خلاف مشخص و محرز باشد اطاعت در آنها جایز نیست و موجب ضمانت است و نسبت به اموال خانه طرف در صورت شک، حمل بر مالکیت و صحت کنید و با علم به حرمت، تصرف جایز نیست و با زبان لین و دوستانه مسائل را تذکر دهید و اگر نتیجه نداد شما دیگر تکلیف ندارید، مگر این که بتوانید به بالاترها تذکر دهید. به ایشان تذکر دهید که تصرفات ناحق در بیت المال عمومی با اختلاس و دزدی از دیگران تفاوت ندارد.

حقوق شهروندی

(سؤال) خواستم بدانم رعایت قوانین جمهوری اسلامی واجب یا لازم است ؟ چرا؟

(جواب:) رعایت قوانین و مقررات که برای حفظ نظم اجتماعی وضع شده است لازم است و عدم رعایت آنها موجب هرج و مرج در جامعه و موجب تضییع حقوق دیگران می‎شود.

(سؤال) گاهی از سر غفلت و جهالت، نسبت های ناروا به یک جمع یا فرد از زبان انسان جاری می‎شود، آیا برای طلب مغفرت باید رضایت آنها را جلب کرد یا خیر؟

(جواب:) اگر جلب رضایت مشکل است و موجب بدبینی می‎شود طلب مغفرت و استغفار کافی است.

(سؤال) استفاده از تسهیلات ورود فرزندان اعضای هیأت علمی به دانشگاه شرعا چه حکمی دارد؟

(جواب:) اگر بر خلاف قوانین و مقررات کشور نباشد مانعی ندارد.

(سؤال) تقلب کردن در امتحانات و ضایع کردن حق شاگردان برتر و به تبع آن گرفتن پست های دولتی از این راه چه حکمی دارد؟ و حقوقی که گرفته می‎شود آیا حلال است یا حرام ؟

ناوبری کتاب