صفحه ۴۰۷

کارگر، خودداری کرده و آنها را در جهل نگه دارند تا درآمد آنها به سبب رشد علمی زیادتر نگردد؟ و آیا کارخانه ها می‎توانند از انتقال علوم و فنون خود به جامعه و شرکت های دیگر بخل ورزند تا انحصار علوم و فنون در دست خودشان باشد؟

(جواب:) خودداری و ممانعت از انتقال علم و فن و ارتقای آن به خودی خود حرام نیست، ولی مذموم و ناپسند است.

(سؤال) آیا به دست آوردن رمز عبور ایمیل سایر افراد (هک) و تغییر این رمز جایز است ؟

(جواب:) جایز نیست.

حقوق کارگران و کارمندان

(سؤال) بعضی از کارخانجات و شرکت های صنعتی، کارگران را از برخی مزایای قانون کار محروم می‎کنند و از پرداخت نقدی بعضی مزایا و ایجاد تسهیلات لازم خودداری می‎کنند؛ آیا این عمل موافق قوانین شرع است ؟

(جواب:) اگر استخدام کارگر مبنی بر رعایت قوانین کار باشد تخلف از آنها جایز نیست و باید کارفرما آنها را رعایت کند.

(سؤال) قراردادهای اضطراری که کارگر برای تأمین معاش و کسب اشتغال، مجبور به پذیرش آنهاست اگر با سوء استفاده کارفرما همراه باشد، آیا هیچ ضمانی بر عهده کارفرما نمی آورد که به نوعی کارگر را استثمار کند؟

(جواب:) هر گونه معامله ای که براساس موازین شرعی و رضایت طرفین انجام گیرد صحیح است، گرچه اجحاف و بی انصافی نسبت به یکدیگر به خصوص به طرف ضعیف سزاوار نبوده و شرعا و عقلا نکوهیده است.

(سؤال) آیا صرف افزایش نیروی کار، این حق را به کارفرما می‎دهد که مزد کمتری بپردازد و یا باید حق عادلانه کارگر را براساس بازدهی و بهره وری او پرداخت کند؟

(جواب:) افزایش نیروی کار نیز عادتا موجب کاهش دستمزد کارگر می‎گردد، ولی

ناوبری کتاب