صفحه ۴۰۳

حقوق فرزند

(سؤال) آیا حاکم شرع می‎تواند به شخصی که بچه ای برداشته است ولایت بدهد؟

(جواب:) در صورتی که کودک، پدر و مادر و یا جد پدری ندارد حاکم شرع صالح می‎تواند در محدوده ای که صلاح می‎بیند سرپرستی و ولایت او را به دیگری واگذارد.

(سؤال) آیا انسان به علت داشتن بچه زیاد یا شدت فقر می‎تواند بچه خود را به کسی که بچه ندارد واگذار کند و ولایت و حق حضانت را از خود ساقط کند؟ اخذ وجه در مقابل دادن بچه چه حکمی دارد؟

(جواب:) می‎تواند از حق حضانت خود صرف نظر کند و اداره فرزند را به دیگری بسپارد و اخذ وجه در مقابل حضانت و تربیت بچه چه از سوی سرپرستی جدید و چه از سوی پدر و مادر مانعی ندارد، ولی ولایت پدر و مادر باقی است و ساقط نمی شود.

(سؤال) آیا والدین می‎توانند به بهانه این که فرزندان پسر به سن قانونی رسیده اند از دادن نفقه و مخارج زندگی استنکاف کنند؟

(جواب:) فرزند، واجب النفقه بوده و در صورت نیاز باید پدر مؤونه او را تأمین کند و سن و سال مدخلیت در این امر ندارد.

(سؤال) دختری 14 ساله به بلوغ شرعی و رشد عقلی رسیده و از لحاظ رشد عقلی دارای گواهی از دادگاه اسلامی است و به علت وجود رفتار تبعیض آمیز والدین، قصد دارد از پدر و مادر جدا شده و با برادر خود که وی نیز بالغ و عاقل و دارای صلاحیت علمی نیز هست زندگی کند و متأسفانه پدر به این امر اجازه نمی دهد؛ آیا اذن پدر و مادر در این مورد شرط است ؟

(جواب:) دختر و پسری که به رشد عقلی رسیده اند در غیر مورد ازدواج دختر، اختیار زندگی و محل آن با خودشان است.

(سؤال) اگر پدر خرج فرزندان را ندهد، آیا فرزندان مجازند بدون اجازه پدر از اموال او برای خرج خود مالی بردارند؟

ناوبری کتاب