صفحه ۴۰۲

(سؤال) اگر مردی خود تمام علوم اسلامی و احکام را بداند، آیا بر زن او واجب است که برای یادگیری این علوم به بیرون از خانه برود؟

(جواب:) اگر تمام مسائل مورد نیاز زن را شوهر در منزل تأمین کند و بیرون رفتن زن برای امر واجبی نباشد اجازه شوهر لازم است.

(سؤال) لطفا در مورد حقوق شرعی زنان توضیح دهید؛ آیا در اسلام زنان محکوم به بردگی نیستند؟ چون مردان، حاکم بر زنان بوده و همه کاره اند، آیا اسلام بین زن و مرد تبعیض قائل نشده است ؟

(جواب:) به نظر اسلام هیچ گاه زنان محکوم به بردگی نبوده، بلکه آنان نیز همانند مردان انسانند و در انسان بودن هیچ تفاوتی بین آنان وجود ندارد و تمام مزایا و حقوقی که یک انسان دارد زنان نیز باید دارا باشند و معنای آیه شریفه (الرجال قوامون علی النساء...) سلطه داشتن مردها بر زن ها و به بردگی گرفتن آنان نیست، بلکه به معنای این است که از طرفی سنگینی و سختی زندگی را باید مردها تحمل کنند تا زن ها قوام و آسایش داشته باشند. از طرف دیگر در زندگی زناشویی خداوند حقوقی برای زن ها و مردها بر یکدیگر مقرر کرده است و چنین نیست که فقط مردها حقوقی بر زن ها داشته باشند. مردها اگر حقوق زن ها را تأمین نکردند حاکم شرع می‎تواند آنان را مجبور کند تا حقوق زنان را تأمین کنند. مردها حق ندارند همسران خود را به کار کردن در منزل مجبور کنند، البته زن ها نیز باید متقابلا حقوق همسران خود را تأمین کنند و بعید نیست گفته شود حقوق زن و شوهر در برابر یکدیگر است. بنابراین زمانی که یکی از آنان بدون عذر موجه از ادای حق دیگری امتناع کند دیگری نیز بتواند از ادای حق او امتناع کند. همچنین کمال و تکامل هر یک از زن و مرد به دیگری وابسته است و نظام اجتماعی بشر بدون هر کدام ناقص خواهد بود. در رابطه با حقوق زن و مرد می‎توانید به مسائل: 2612 - 2615 و 2622 و 2624 توضیح المسائل و نیز رساله حقوق این جانب مراجعه کنید.

ناوبری کتاب