صفحه ۴۰۱

(جواب:) استفاده زوجه از داروهای ضد بارداری یا جلوگیری از حامله شدن بدون اذن زوج محل اشکال است، مگر این که مریض بوده و علاج او منحصر در عمل مذکور باشد و استفاده از دارو دیه ندارد، ولی بعد از انعقاد نطفه و استقرارش در رحم، اسقاط آن حتی با اذن شوهر جایز نیست و دیه دارد، مگر این که بارداری برای او ضرر مهم یا مشقت غیر قابل تحمل داشته باشد.

(سؤال) اگر زن هنگام خروج از منزل که قصد رفتن به مسجد را دارد عطر بزند چه حکمی دارد؟

(جواب:) اگر به منظور حرام و یا مستلزم حرام نباشد اشکال ندارد.

(سؤال) با توجه به فرموده حضرت زهرا3: برترین صفت برای زن این است که مردان نامحرم او را نبینند و او نیز مردان نامحرم را نبیند؛ اکنون فعالیت زنان در جامعه توصیه می‎شود این دو چگونه قابل جمع است ؟

(جواب:) با رعایت عفت و حجاب و اخلاق اسلامی و عدم ارتکاب حرام یا مقدمه حرام اشکال ندارد، بلکه در اموری که مربوط به زنان است لازم است و مطابق آنچه از کتاب و سنت استفاده می‎شود: بهتر است زنان در غیر موارد ضرورت و لزوم در اجتماعاتی که نامحرم وجود دارد ظاهر نشوند.

(سؤال) خانم بنده معمولا با ماشین رانندگی می‎کند و به پدر ایشان نیز اطلاع داده ام که راضی به این امر نیستم، ولی ایشان اعتنایی نمی کنند؛ آیا شرعا مسؤولند؟

(جواب:) رانندگی زن با رعایت موازین شرعی اشکالی ندارد و مناسب است ایشان را از رانندگی با رعایت حجاب و شؤون زن مسلمان منع نکنید.

(سؤال) با توجه به آیه 34 سوره نساء که مردان به خاطر تعهدات مالی که دارند سرپرست زنانند. اگر زنی خود دارای تمکن مالی باشد و نیازی به نفقه مرد نداشته باشد باز هم تحت اختیار مرد است ؟

(جواب:) سرپرستی به معنای مدیریت خانواده از لوازم عقد ازدواج با احکام و شرایط اسلامی آن است و ربطی به استقلال اقتصادی زن در اموال خود ندارد.

ناوبری کتاب