صفحه ۴۰

(سؤال) این جانب جوانی هستم که دچار وسواس شدید در مسائل پاکی و نجسی شده ام به طوری که به مشکلات فراوانی گرفتار گردیده و نمی توانم به احکام شرعی به راحتی عمل کنم و همان طور که شما در رساله توضیح المسائل پیش بینی فرموده اید نزدیک است ایمان و اعتقاداتم را هم از دست بدهم؛ اینک از محضر حضرت عالی استدعا دارم که ضمن ارشاد و راهنمایی من به سؤالات زیر پاسخ دهید:

1- آیا این که برخی می‎گویند شخص وسواسی حالش با بقیه مردم فرق می‎کند و نباید برای یقین خود اعتبار قائل باشد صحیح است ؟

2- آیا اگر حال شخصی به هر طریقی با حالت عادی فرق کند، مثلا هر شب جنب می‎شود، احکام او با دیگران متفاوت است ؟

3- مقداری از خاک های کنار خانه ما قبلا با آب متنجس نجس شده و این خاک ها در طول مدت زمان، قدری جابه جا شده و با خاک های دیگر مخلوط شده اند و ما هم می‎خواهیم در این جا بنایی کنیم؛ اگر بخواهیم خاک ها را نجس حساب کنیم به سختی می‎افتیم، بفرمایید در این زمینه وظیفه چیست ؟

4- یکی از مشکلات من در هنگام وضو و غسل وجود سیاهی های ریز در دست و پا و اطراف ناخن هاست و دیگران به آن توجهی ندارند، آیا اگر بدانم که اینها مانع به حساب می‎آیند نیز نباید به آنها توجه کنم ؟

(جواب:) به طور اجمال اگر شما یک ماه بنا بگذارید که با بدن نجس و وضوی باطل نماز بخوانید بهتر است از این که یک عمر گرفتار باشید و کم کم وسوسه به اعتقادات شما هم سرایت کند

1- همان گونه که بزرگان نوشته اند "لا اعتبار بعلم الوسواسی"، شما به نحو متعارف بین مردم در باب وضو، غسل، طهارت و نجاست عمل کنید و بیشتر از این تکلیف ندارید و آن گفته نیز صحیح است.

2- اگر واقعا هر شب محتلم می‎شود باید احکام جنابت را عمل کند، ولی اگر یقین به جنابت ندارد و احتمال می‎دهد مذی باشد، غسل واجب نیست و در غسل به نحو متعارف عمل کند.

ناوبری کتاب