صفحه ۳۹۹

(جواب:) با کسب اجازه و رضایت شوهر اشکال ندارد.

(سؤال) آیا فرد مسلمان می‎تواند از هزینه خود برای مصرف همسر غیر مسلمانش مشروبات الکلی تهیه کند؟

(جواب:) خیر، تهیه آن اشکال دارد.

(سؤال) امروزه می‎گویند در امر ازدواج و هنگام زندگی، مرد و زن باید با عقل و هم فکری زندگی کنند، ولی حضرت علی (ع) فرموده اند: "هر مردی که کارهایش را زنی تدبیر کند ملعون است" چگونه این دو کلام قابل جمع است ؟

(جواب:) اولا: فرمایش امیر المؤمنین (ع)کافی، ج 5، ص 518. ناظر به امور مهم و سیاسی است و الا در بسیاری از امور زن ها آشناتر بوده و مشورت با آنها نه تنها اشکال ندارد، بلکه لازم است، به خصوص در امور مربوط به زندگی مشترک وتدبیر امور منزل و حضانت اولاد و ثانیا: مقصود از تدبیر در حدیث این است که مرد در کارهایش هیچ نقشی نداشته باشد و به طور کلی پیرو و تابع زن باشد.

(سؤال) گفته می‎شود: از حقوق شوهر بر عهده زن این است که زن نمی تواند بدون اجازه شوهر از منزل بیرون برود، مگر در حال ضرورت. بفرمایید ضرورت یعنی چه ؟

(جواب:) ضرورت دو نوع است یکی ضرورت شرعی است که رعایت آن واجب است، مثل انجام فریضه حج و یاد گرفتن احکام شرعی، دیگری ضرورت عرفی است، مثل نیاز مریض به مراجعه به پزشک، بنابراین در دو مورد فوق اجازه شوهر لازم نیست.

(سؤال) آیا نماز خواندن اول وقت بهتر است یا رسیدگی به شوهر؛ یعنی غذا آوردن و...؟ همین طور دعا بعد از نماز و تسبیحات واجب تر است یا رسیدگی به شوهر؟

(جواب:) غذا آوردن برای شوهر از واجبات و شرایط ازدواج نیست، ولی اگر موجب نزاع و درگیری شود سزاوار است رعایت شود.

ناوبری کتاب