صفحه ۳۹۸

این کار نیستم؛ آیا کم درآمد بودن این جانب می‎تواند دلیل ایشان برای کار باشد؟ در ضمن ایشان به واسطه دلایلی که پیش خود ایشان مستحکم است از تمکین سر باز می‎زند (از جمله کار دارم، توان تمکین ندارم، درس دارم و...). آیا این دلایل شرعی است ؟

(جواب:) کم بودن درآمد شوهر، انگیزه مهمی برای اشتغال همسر است؛ لذا در صورتی که درس دادن خانمتان مستلزم مفسده و مشکلاتی نیست مناسب است سختگیری نکنید؛ تا هم ایشان بتواند با شغل مورد علاقه خود به جامعه خدمت کند و هم کمک به اقتصاد خانواده شود. از سویی از جمله حقوقی که مرد شرعا بر عهده همسرش دارد تمکین است و بر او واجب است در مواردی که ضرر یا مشقت شدیدی برای او ندارد از شوهر تمکین کند و درس، کلاس و مانند آن عذر محسوب نمی شود و مناسب است شما در موقعیت مذکور به حداقل لازم در تقاضای تمکین اکتفا کنید و ایشان نیز با تمهید مقدمات و تنظیم اوقات و حتی در صورت لزوم معالجه، فرصت و توان لازم را فراهم آورد.

(سؤال) اگر بیرون رفتن زن باعث ناراحتی بیجای شوهر شود؛ آیا باز هم واجب است که بیرون نرود؟ چون تمام کارهای منزل از نظافت و پخت و پز گرفته تا تمام کارهای دیگر را خانم انجام می‎دهد، ولی شوهر باز برای بیرون رفتن ناراحت است. بفرمایید تکلیف حقیر چیست ؟

(جواب:) با این که کار کردن زن در منزل او واجب نیست در عین حال زندگی زن و شوهر وقتی شیرین و با صفا می‎شود که با هم توافق کنند و به همدیگر سختگیری نکنند.

(سؤال) آیا شوهر حق دارد بدون رضایت زن وطی در دبر کند و در صورت عصبانیت همسر، وظیفه این جانب چیست ؟

(جواب:) شوهر چنین حقی را ندارد، مگر با رضایت زن و شما می‎توانید مانع شوید.

(سؤال) اگر زنی از پولی که شوهر برای مخارج خانه می‎دهد مجلس روضه یا ختم انعام و امثال اینها بگیرد، آیا جایز است ؟

ناوبری کتاب