صفحه ۳۹۷

کائنات بدبین کرده و زندگی شما را تباه می‎کند. اخلاق اسلامی اقتضا دارد که شما احترام پدر را حفظ کنید. البته او هم حق تحمیل به شما را ندارد، ولی باید ساخت. شما به او نزدیک شوید و در برخی کارها به او کمک کنید تا او در رفتار خود تجدید نظر کند.

(سؤال) اگر پدری فرزند خود را به انجام اعمال مستحبی یا ترک فعل مستحبی یا انجام فعل مکروه امر کند، در کدام یک از صور، اطاعت لازم است ؟

(جواب:) پیروی از امر پدر و مادر در غیر انجام کارهای حرام و ترک کارهای واجب عینی بنابر احتیاط لازم است، و مخالفت آنان اگر موجب آزار و اذیت و بی احترامی شود حرام است.

(سؤال) آیا می‎توان فرزندی را برای جرم و جنایتی که پدر مرتکب شده بازخواست کرد؟

(جواب:) قال الله تعالی: (و لا تزر وازرة وزر اخری)سوره انعام (6) : آیه 164. جبران جنایت پدر بر عهده فرزند نیست، ولی خوب است در صورت امکان مخصوصا بعد از وفات پدر، فرزند برای رهایی پدر از اشتغال ذمه اقدام کند، زیرا این کار بزرگ ترین خدمت به پدر است.

حقوق زوجین

(سؤال) فلسفه عدم تساوی حقوق زن و مرد چیست ؟

(جواب:) زن و مرد هر دو انسان بوده و دارای حقوق مشترک لازم المراعاتند و به لحاظ تفاوت نسبی در ساختار وجودی این دو صنف که حکمت بالغه خداوند علیم و حکیم آن را ایجاب کرده است، هر کدام جایگاه ویژه ای را در سطح خانواده و جامعه دارند که طبعا از این جهت با توجه به مصالح حیات سالم و مترقی در برخی از امور، احکام خاصی را دارا می‎باشند. به تعبیری دیگر بعضی از وظایف سنگین از زنان برداشته شده است.

(سؤال) خانم این جانب در دانشگاه، انگلیسی درس می‎دهد و من راضی به

ناوبری کتاب