صفحه ۳۹۳

طلاق خلع

(سؤال) خانمی با بذل مهریه از شوهر خود طلاق خلع گرفته است؛ آیا این خانم در موقع بذل مهریه می‎تواند حق رجوع به ما بذل را از خود اسقاط کند؟ بر فرض صحت اسقاط، چنانچه دوباره پشیمان شود، آیا حق دارد مجددا به ما بذل رجوع کند یا خیر؟

(جواب:) جواز رجوع زوجه به فدیه در طلاق خلع ظاهرا از باب حکم است، نظیر جواز رجوع در هبه و معلوم نیست حق قابل اسقاط باشد.

احکام عده

(سؤال) علت مدت عده چیست ؟ آیا اطمینان از حامله نبودن، نافی زمان عده است ؟

(جواب:) قانون خدا کلی است برای زنی که یائسه نشده عده لازم است هرچند بدانیم آبستن نمی شود.

(سؤال) دختر باکره ای بدون اذن پدر با پسری به صورت عقد موقت، ازدواج کرده و همبستر نیز شده اند و قبل از پایان عده با شخص دیگری با اذن پدر ازدواج دائم کرده است؛ آیا نگه داشتن عده در فرض مسأله لازم است (چون ازدواج قبلی بدون اذن پدر بوده) و آیا در صورت لزوم عده، چند روز باید عده نگه می‎داشت ؟

(جواب:) هرچند بنابر احتیاط واجب عقد باکره باید با اذن پدر باشد، ولی در فرض سؤال پس از انقضا یا بخشش مدت، لازم است عده نگه دارد و عده عقد موقت با فرض همبستر شدن، گذشتن دو طهر یا دو حیض - هر کدام بیشتر است - می‎باشد و اگر عادت نمی شود گذشتن چهل و پنچ روز از هنگام انقضای مدت یا بخشش آن است.

(سؤال) اگر رحم زن را بردارند که یقینا دیگر بچه دار نشود؛ آیا باز هم باید عده نگه دارد و یا مثل زن یائسه عده ندارد؟

(جواب:) احوط عده نگه داشتن است.

ناوبری کتاب