صفحه ۳۹

استبراء آبی که بیرون می‎آید پاک است یا در این مورد حکم متفاوت است.

(جواب:) استبراء در جایی مفید است که رطوبت خارج شده مردد بین ادرار و مذی باشد، ولی در جایی که یقین داریم رطوبت ادامه ادرار است فایده ندارد و محکوم به نجاست است.

(سؤال) اگر پس از اجابت مزاج، مدفوع را با آب شستشو دهیم و دست هم بکشیم و یقین پیدا کنیم که پاک شده است. آیا لازم است باز هم وارسی کنیم ؟ چون در بیشتر اوقات پس از انجام مراحل فوق اگر با دستمال کاغذی امتحان شود هنوز مقداری از ذرات مدفوع باقی است. در این صورت وظیفه چیست ؟

(جواب:) با فرض یقین وارسی لازم نیست، بلکه اگر از روی وسواس و یا موجب وسواس باشد به شدت باید از آن پرهیز کرد و با عزم جدی با حالت وسواس مبارزه کنید که عواقب بسیار خطرناک و بدی به دنبال دارد و زندگی و عبادت را به کامتان تلخ خواهد کرد.

(سؤال) این جانب از زخم در ناحیه مخرج مدفوع رنج می‎برم که گاهی ایجاد می‎شود و گاهی خوب است. آیا لازم است بعد از هر بار اجابت مزاج خونریزی را وارسی کنم ؟ یا اگر احتمال دهم که خون نمی آید لازم نیست وارسی کنم ؟

(جواب:) وارسی لازم نیست، وسواس نداشته باشید.

وسواس در طهارت و نجاست

(سؤال) شخصی دچار وسواس شدید شده است، راه پرهیز از وسواس چیست ؟ چون هنگام وضو و یا نماز احساس می‎کند وضوی او باطل شده است.

(جواب:) برای نجات از وسواس تنها راه بی اعتنایی است، فرد وسواسی باید به خود بگوید: می‎خواهم عملم باطل باشد و به نحو متعارف عمل کرده و از شک و تردیدها پرهیز کند، اگر مدتی بی اعتنایی کند خوب می‎شود و در مورد تجدید وضو، اگر واقعا - نه از روی خیال و توهم - ادرار و یا مدفوع خارج می‎شود به نحو متعارف تجدید وضو کند و اگر واقعا مریض است و از کنترل ادرار و مدفوع عاجز است به پزشک متخصص رجوع کند.

ناوبری کتاب