صفحه ۳۸۹

(سؤال) در ماده 1130 قانون مدنی مسأله عسر و حرج زوجه مطرح شده که در صورت اثبات توسط زوجه در دادگاه صالحه، حاکم شرع می‎تواند زوج را به طلاق اجبار کند و در صورت میسر نبودن برای اجبار زوج به استناد به برداشت فقهی "الحاکم ولی الممتنع" زن طلاق داده می‎شود. لطفا بفرمایید موارد عسر و حرج زن از دیدگاه اسلام چیست ؟ و چگونه باید توسط زن ثابت شود؟

(جواب:) عسر و حرج به حسب مفهوم هر گونه مشقت و سختی است که عادتا برای شخص، قابل تحمل نبوده و صدق آن بر مصادیق خود با دید عرفی و نوع مردم است و اثبات آن نیز مانند سایر موضوعات از طریق اقرار، شهادت شهود و قسم می‎باشد.

(سؤال) زنی بدون اجازه شوهر به منزل پدرش رفته و وقتی شوهرش قصد بازگرداندن او را داشته، نزدیکان زن دور او را گرفته و درخواست طلاق کرده اند و روحانی محل را آورده و طلاق را جاری می‎سازند. شوهر به این طلاق رضایت نداده و چندین بار به منزل پدر خانم خود مراجعه کرده تا او را بازگرداند، اما موفق نشده است؛ آیا طلاق با این شرایط صحیح است ؟

(جواب:) طلاق بدون اذن شوهر صحیح نیست و بر فرض صحت، رجوع شوهر طلاق را برهم می‎زند.

طلاق غیابی

(سؤال) این جانب با زنی از اقلیت های مذهبی آشنا شده و پس از این که وی به دین اسلام مشرف شد با او ازدواج کردم و دارای دو فرزندیم حالا پس از چند سال وی خود را طلاق غیابی داده و با دو فرزند من ترک منزل کرده و شنیده ام که به دین خود برگشته و در حال آموزش مذهب ارمنی به دو فرزند من است. لطفا بفرمایید وظیفه این حقیر در قبال این عمل همسرم چیست ؟

(جواب:) از خصوصیات قضیه شخصی شما اطلاع ندارم، ولی به طور کلی حق طلاق از آن شوهر است جز در موارد استثنا، مثل زمانی که در ضمن عقد لازم، زن

ناوبری کتاب