صفحه ۳۸۸

است ؟ و یا این که صرف استماع عدلین کفایت می‎کند؟ ولو این که شهود عدلین، زوجین را ندیده و نشناسند؟

(جواب:) باید به طوری بشناسد که اگر بعدا اختلافی پیش آمد و نیاز به شهادت شهود پیدا شد بتوانند شهادت بدهند که مثلا ما شاهد بودیم که فلان مرد زنش را که فلان شخص است طلاق داد.

(سؤال) در صورتی که زن به دروغ متوسل شود و با ادعای دروغ بتواند به طور غیابی بدون حضور و رضایت شوهر طلاق خود را بگیرد؛ آیا این طلاق باطل است یا نه ؟ و آیا مهریه او بر عهده شوهر است ؟

(جواب:) اختیار طلاق در دست شوهر است، مگر در موارد خاصی که حاکم شرع جامع الشرایط تشخیص دهد زندگی آنان دیگر میسر نیست و شوهر لجبازی می‎کند؛ نه حاضر به زندگی و نه به طلاق است در این صورت حاکم شرع بسا طلاق را به مصلحت دانسته و در صورت عدم طلاق ولی شرعی شخصا طلاق می‎دهد و تفصیل مسأله در کتب فقهی مسطور است و اگر مرد با زن همبستر شده است همه مهریه را بدهکار است.

(سؤال) شوهر این جانب به جرم کلاهبرداری و خوردن مال مردم، محکوم به زندان گردیده و مدت هفت سال است که در زندان است و چون بعضی از طلبکاران درخواست یوم الاداء کرده اند و گفته اند تا اموال را ندهد از زندان بیرون نیاید؛ معلوم نیست چه وقت همسرم از زندان خلاصی پیدا می‎کند و او مالی هم ندارد تا بتواند قرض خود را پرداخت کند. در ضمن، من و فرزندانم دچار عسر و حرج از بابت تهیه خرج و مخارجیم که به دادگاه مراجعه کردیم، ولی متأسفانه همسرم حاضر به طلاق نشده است و توان گرفتن وکیل هم برایمان مقدور نیست؛ آیا می‎توانم با وجود اختیار طلاق در شرط ضمن عقد، خود را مطلقه کنم ؟

(جواب:) با فرض سؤال، که در عقد ازدواج وکالت شما برای طلاق در صورت زندانی شدن و یا نفقه ندادن شرط شده، شما الان وکالت دارید و می‎توانید خود را وکالتا از طرف شوهر مطلقه کنید و اشکالی ندارد و نیازی به اجازه شوهر نیست.

ناوبری کتاب