صفحه ۳۸۶

مسائل طلاق

(سؤال) در صورت غایب بودن زوج و درخواست زوجه برای طلاق، اگر دادگاه غیابا حکم طلاق را صادر کند نحوه اجرای صیغه طلاق چگونه است ؟

(جواب:) در غیاب شوهر در صورتی که در عقد، شرط شده باشد که زوجه وکالتا خود را از طرف زوج طلاق دهد، طبق شرط می‎تواند عمل کند و اگر خود زن صیغه طلاق را اجرا می‎کند بگوید: "من قبل زوجی انا طالق" و اگر دیگری از طرف زن صیغه را اجرا می‎کند بگوید: "من قبل فلان زوجة فلان هی طالق" و به جای فلان اول، نام زن و به جای فلان دوم، نام شوهر را ببرد، ولی اگر شرط نشده و زوج مفقود گردیده است با شرایطی که در مسأله 2796 توضیح المسائل نوشته شده است، حاکم شرع می‎تواند او را طلاق دهد و صیغه آن چنین است: "زوجة فلان طالق"، و به جای فلان، نام شوهر را ببرد.

(سؤال) اگر مردی به زوجه غیر مدخوله خود برای مطلقه کردنش وکالت دهد، نوع طلاق و نحوه اجرای صیغه طلاق چگونه است ؟

(جواب:) زن به وکالت از طرف شوهر، خودش را با شرایط مقرره طلاق می‎دهد و این طلاق، طلاق بائن است، که احکام و نحوه صیغه آن در توضیح المسائل ذکر شده است.

(سؤال) پسری با دختری طرح دوستی ریخته و قرار ازدواج گذاشته اند. پدر دختر با ازدواج مخالفت کرده و به خاطر مخالفت پدر، دختر و پسر فرار کرده و به شهر دیگری رفته اند. پدر برای حفظ آبرو و مسائل حلال بودن دخترش با پسر در غیاب آنها عقد ازدواج را جاری کرده است، اما پس از چندی دختر متوجه می‎شود که پسر دارای زن و فرزند بوده و وی را فریفته؛ لذا به خانه برگشته است و فعلا پیدا کردن پسر

ناوبری کتاب