صفحه ۳۸۵

ازاله نشود، ولی موقع وضع حمل ازاله شود، آیا زن مستحق چیزی است ؟

(جواب:) در مفروض سؤال، مرد ضامن مهرالمثل باکره است و در صورت اختلاف ظاهرا قول زن مقدم است، زیرا سقوط مهر متوقف بر اذن زن است و اصالة عدم الاذن جاری است. همچنین در مفروض سؤال، حمل و در نتیجه زوال بکارت به دنبال آن، مستند به مرد است، مگر این که جذب منی به خواست زن باشد و یا با توجه در دفع آن کوتاهی کند؛ ولی احوط تصالح است.

(سؤال) اگر در اثر ملاعبه زوج با زوجه باکره، بدون این که دخول شود و قصد انزال باشد منی زوج سهوا جذب رحم زوجه شده و حمل بردارد؛ آیا زوجه مستحق همه مهریه است ؟ و در فرض استحقاق نصف، آیا ارش بکارت هم طلبکار است ؟

(جواب:) در مفروض سؤال، ظاهرا زوجه مستحق همه مهر است، زیرا در اثر تولد بچه بکارت زایل می‎شود. بر این معنا برخی روایات دلالت دارد بدین مضمون که مردی با همسر خود همبستر شد و زن بلافاصله با دختری باکره مساحقه کرد و نطفه به رحم آن دختر منتقل شد، امام مجتبی (ع) فرمودند: مهر دختر باکره بر عهده آن زن است، زیرا در اثر خروج بچه بکارت آن دختر زایل می‎شود؛وسائل الشیعة، ج 27، ص 168 و 169، ابواب حد السحق، باب 3، ح 1 و 3. ولی احوط نسبت به مازاد بر نصف مهر در مفروض سؤال، تصالح است چون دخول واقع نشده است.

(سؤال) اگر اجنبیه بر اثر ملاعبه و تحریک اجنبی، موجب انزال وی شود و منی با میل زن یا سهوا جذب رحم زن گردد، فرزند حاصله چگونه خواهد بود؟ و اگر زن باکره باشد و وضع حمل کند با ازاله بکارت، آیا مستحق ارش ازاله بکارت است ؟

(جواب:) با فرض تعمد زن و مرد در ملاعبه و ادامه آن تا نزول منی، هرچند فرزند ملحق به آنان است، ولی ثبوت توارث بین فرزند و آنان محل اشکال است و اگر جذب منی با رضایت زن باشد چیزی طلبکار نیست، ولی اگر مستند به مرد باشد و زن راضی نباشد مهرالمثل باکره ثابت است.

ناوبری کتاب