صفحه ۳۸۴

و این که بچه، ختنه نشده متولد می‎شود موجب آن نیست که حکم ختنه کردن تشریع نشود، کما این که بچه هنگام تولد، ناف او به ناف مادرش متصل است و سپس باید قطع شود و اگر قطع نشود موجب فسادهایی برای او و مادرش می‎باشد. همچنین ناخن ها و موهای انسان هنگام تولد، بزرگ نیست و به تدریج بزرگ شده و توسط انسان کوتاه می‎شود، در صورتی که خداوند قدرت داشت که ناخن ها و موها را به شکلی بیافریند که به میزان خاصی ثابت باشد و رشد نکند.

(سؤال) با توجه به رشد و گسترش بیماری ایدز، آیا آموزش جنسی برای جوانان و نوجوانان جایز است ؟

(جواب:) اگر به نحو وقیحانه و مبتذل نباشد مانعی ندارد.

(سؤال) خانمی که حدود یازده ماه قبل همسرش از دنیا رفته الان فرزندی به دنیا آورده که زن معتقد است از شوهرش می‎باشد. بفرمایید حکم این ولد چیست ؟ آیا جواب آزمایش DNA حجیت دارد؟ و آیا قیافه شناسی در این مورد جایگاهی دارد؟

(جواب:) در مفروض سؤال، که امکان الحاق فرزند به پدر وجود دارد گفتار مادر حجت است و ولد متعلق بفراش است و قیافه و شباهت به پدر و آزمایشات ملاک نیست.

(سؤال) اگر زانی دخول کند، ولی انزال پس از خارج کردن آلت صورت گیرد و جذب رحم زانیه شود فرزند حاصل از آن چه صورتی دارد؟ و اگر زانی به دبر زن دخول کند و پس از اخراج ترشحات منی، جذب قبل زانیه گردد و وی حمل بردارد فرزند حاصله چه صورتی دارد؟

(جواب:) در هر دو فرض، فرزند ملحق به آنان می‎باشد و احکام ولد بر او مترتب است، ولی ظاهرا ارث نمی برد، زیرا جمله: "الولد لغیة لایرث" شامل او می‎شود چون ولد در اثر زنا حاصل شده است.

(سؤال) اگر زانیه باکره از زانی بخواهد که به قدری دخول شود که ازاله بکارت نشود، ولی زانی عمدا یا سهوا ازاله بکارت کرد، آیا زانیه مستحق ارش البکارة یا چیز دیگری است ؟ در صورت نبودن بینه، قول کدام یک مسموع است ؟ و اگر موقع دخول

ناوبری کتاب