صفحه ۳۸۳

(جواب:) محل اشکال بوده و مخالف سیره متشرعه است و جماع هتک محسوب می‎شود.

(سؤال) کلمات معصومین و یا پوسترهایی که از ائمه اطهار بر در و دیوار نصب است؛ آیا عمل زناشویی در مقابل آن اشکال دارد؟

(جواب:) اگر بی حرمتی نباشد اشکال ندارد.

(سؤال) شخصی دچار لغزش گردیده و پس از ازدواج با زنی العیاذ بالله با مادر او هم بستر گردیده است؛ آیا ارتکاب این معصیت موجب بطلان عقد نکاح او با دختر آن می‎گردد؟

(جواب:) در فرض سؤال، نکاح دختر اشکال پیدا نمی کند.

(سؤال) شخصی که سرپرستی لقیط یتیمی را بر عهده دارد، در مواردی که باید از عدول مؤمنین اجازه بگیرد نحوه استیذان چگونه است و باید از چند نفر اجازه بگیرد؟ و آیا خود او که مؤمن و عادل است می‎تواند با رعایت مصلحت لقیط، برای او عقدی را منعقد سازد؟

(جواب:) احوط تعدد و رعایت شرایط حاکمیت در عدول مؤمنین است و با عدم دسترسی به حاکم شرع و مراعات مصلحت و شرایط لقیط می‎تواند وی را به عقد دیگری درآورد.

(سؤال) چرا ختنه بر مردها واجب شده ؟ در حالی که خدا ما را با این خلقت آفریده است ؟

(جواب:) ما با دلیل قطعی می‎دانیم که تشریع احکام دین از طرف شارع حکیم به طور گزاف نبوده و در متعلق آن احکام، مصالح و مفاسدی است که چه بسا برای ما روشن نیست و در بعضی ادله احکام به بعضی از آن مصالح و مفاسد اشاره شده است. مثلا در مورد ختنه چنین آمده است: موجب سرعت رشد گوشت کودک و طهارت و پاکیزگی آن می‎باشد.وسائل الشیعة، ج 21، ص 434، ابواب احکام الاولاد، باب 52، ح 4.

ناوبری کتاب