صفحه ۳۸۲

(جواب:) اگر شوهر پس از هر ازدواج با دختر، او را طلاق داده است؛ پس از طلاق سوم اگر در مرتبه چهارم بخواهد با آن دختر ازدواج کند به محلل با شرایط آن نیاز است هرچند شوهر دخول نکرده باشد.

(سؤال) این جانب زنی هستم که دوازده سال است از همسرم به علت مشاجرات جدا زندگی می‎کنم بدون این که طلاقی بین ما جاری شده باشد در ضمن هیچ نفقه ای در این دوازده سال پرداخت نکرده است. مراتب را به دادگاه اطلاع داده ام و دادگاه تمام مهریه این جانب را از شوهرم گرفته است. چند روز پیش با زنی آشنا شدم و او مرا با مردی آشنا ساخته و یک عقد موقت خوانده ایم و متأسفانه آمیزش نیز انجام داده ایم و می‎خواهیم که بعدا عقد دائم بخوانیم؛ آیا عمل ما اشکال شرعی داشته است ؟

(جواب:) ازدواج زن شوهردار یا زنی که در عده طلاق باشد باطل و حرام است و اگر دخول هم واقع شده باشد حرمت ابدی بین زن و مرد دوم حاصل شده و باید از هم جدا شوند و ندانستن مسأله یا اشتباه کردن موجب تغییر حکم شرع نمی شود، ولی اگر دخول واقع نشده و مسأله را و یا در عده بودن را نمی دانسته اند حرمت ابدی نیست و می‎توانند بعد از اجرای صیغه طلاق و اتمام عده طلاق با هم ازدواج کنند.

(سؤال) همان گونه که در احادیث بر بازی و ملاعبه بین زن و شوهر قبل از دخول سفارش شده نشان می‎دهد که اسلام بر لذت بردن زن و شوهر در هنگام جماع تأکید دارد. حال پس چرا در بعضی روایات از صحبت کردن بین زن و شوهر در هنگام جماع نهی شده در حالی که ممکن است این صحبت کردن نیز لذتی را برای زن و شوهر به همراه داشته باشد؟

(جواب:) روایات دال بر نهی از تکلم هنگام جماع ناظر به حال دخول و جماع است، چون ممکن است مانع از التذاذ باشد، ولی روایات دال بر ملاعبه مرد و زن و عدم تعجیل در جماع ناظر به مقدمات عمل قبل از جماع است.

(سؤال) اگر زنی مرده باشد و شوهر او را از روی شهوت ببوسد و یا با او جماع کند، آیا حرمتی دارد؟ در این زمینه به نصی برخورد نکرده ایم و به حکم استصحاب هم نباید اشکالی داشته باشد. نظر حضرت عالی چیست ؟

ناوبری کتاب