صفحه ۳۸۰

(سؤال) خواهشمند است بیان فرمایید در صورتی که یک مرد بخواهد با زنی ازدواج موقت کند و صیغه عقد را خودش به نیابت از هر دو طرف (خودش و آن زن) بخواند، این کار با چه کیفیتی باید باشد؟ و آن صیغه به چه مضمونی است ؟

(جواب:) این که مردی زنی را برای خود عقد کند خلاف احتیاط است، یا زن دیگری را وکیل کند و یا خود زن صیغه را به عربی، با توجه به معنای آن بخواند و مرد قبول کند و در صورت عدم تمکن از وکیل و عربی خواندن، خود زن صیغه را به فارسی بخواند.

(سؤال) دختر باکره ای با پسری عقد نکاح دائم منعقد کرده و هنوز در دوران عقد بسر می‎برند و عروسی نکرده اند، اما چندین مرتبه با همدیگر به مسافرت رفته و در هر مرتبه نیز به مدت حداقل یک هفته در یک مکان بوده اند پس از مدتی زوجه مدعی گردیده که به لحاظ خلوت کردن و انجام مواقعه با زوج بکارتش زایل گردیده، ولی زوج منکر این ادعاست. حال با توجه به قاعده فقهی "البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر"، آیا می‎توان گفت که زوجه باید بر ادعای خود دلیل ارائه کند؟ و آیا می‎توان به اصل ظاهر استناد کرد و چنین گفت که چون زوج عنین نبوده و زوجه نیز باکره بوده و زوجین نیز چند مرحله با یکدیگر بوده و خلوت کرده اند؛ بنابراین زوج مرتکب ازاله بکارت شده باشد و این زوج است که باید دلیل بر عدم ازاله بکارت بیاورد؟

(جواب:) چنانچه نزاع در بکارت فعلی باشد، یعنی بعد از توافق بر باکره بودن زوجه در حال عقد و نیز تحقق تماس جنسی، نزاع در این است که در اثر تماس جنسی، بکارت زایل شده یا نه، می‎توانند از طریق شهادت زنان و یا رجوع به پزشک خبره، واقع امر را روشن کنند و چنانچه نزاع تنها در این است که اساسا دخولی صورت گرفته است (تا استحقاق تمام مهر ثابت شود) یا نه، زوجه مدعی است و باید دخول را ثابت کند و گرنه قول زوج با قسم مقدم است و چنانچه نزاع در این است که زمان عقد، بکارت بوده است و بعدا زایل شده و یا از همان زمان بکارت نبوده است، در این فرض زوج مدعی است و باید عدم بکارت در زمان عقد را ثابت کند و گرنه قول زوجه با قسم پذیرفته می‎شود.

ناوبری کتاب