صفحه ۳۷۹

عقیقه

(سؤال) آیا گوسفند عقیقه را می‎توان به امور خیریه اهدا و بین بیماران تقسیم کرد؟

(جواب:) گوسفند عقیقه را می‎توانند به مؤسسه تحویل دهند و مؤسسه خیریه گوشت آن را پخته و یا نپخته بین فقرا تقسیم کند.

مسائل متفرقه ازدواج

(سؤال) آیا ازدواج شیعه با اهل سنت مشکلی دارد؟

(جواب:) ازدواج مرد شیعی با دختران اهل سنت بی اشکال است.

(سؤال) دلیل حرمت زنا و دستوراتی که اسلام در رابطه با مسائل جنسی داده چیست ؟

(جواب:) اختلال و فروپاشی نظام خانواده و اخلال در نسب و سایر مفاسدی که مترتب بر زناست، حکمت حرمت آن می‎باشد.

(سؤال) در اواخر سوره نور آمده: که بر زنان سالخورده ای که دیگر امید زناشویی و آمیزشی ندارند گناهی نیست که پوشش خود را کنار نهند بدون آن که زینتی را آشکار کنند، به نظر این جانب براساس این آیه زنانی که به سن یائسگی می‎رسند دیدن موهای آنها اشکالی ندارد و لازم نیست آنها مو و حتی قسمت هایی از بدن خود را بپوشانند و آنچه برای آنها زینت محسوب می‎شود طلا و جواهرات آنهاست. نظر جناب عالی در این باره چیست ؟ در حالی که از نظر عقلی همچنین زنانی دیگر جذبه ای ندارند و مورد توجه قرار نمی گیرند آیا جز این است ؟

(جواب:) مقصود از (القواعد من النساء) در آیه مورد اشاره، زنانی هستند که سن ازدواج و رغبت در آنان گذشته است و دیگر مورد رغبت نمی باشند؛ بنابر این، آیه مذکور زنانی را که به سن یائسگی رسیده اند، ولی هنوز مورد رغبت می‎باشند و امید به ازدواج نیز دارند شامل نمی شود.

ناوبری کتاب