صفحه ۳۷۲

کنترل جمعیت

(سؤال) بنده زنی 33 ساله ام که سه فرزند دارم و در آخرین زایمان، صاحب فرزندان دوقلو شده ام و دیگر توانایی بارداری ندارم. می‎خواستم بدانم، آیا از بیم این که دوباره باردار شوم می‎توانم لوله خود را ببندم یا خیر؟ با عنایت به این نکته که می‎دانم هیچ کاری بدون اذن خدا نمی شود.

(جواب:) اگر باردار شدن شما موجب مرض سخت و غیر قابل تحمل باشد عمل مذکور مانعی ندارد و گرنه محل اشکال است.

(سؤال) مسأله کنترل جمعیت و کنترل موالید به لحاظ فقه سیاسی چه حکمی دارد؟

(جواب:) در مواردی که ازدیاد جمعیت به نحو کنترل نشده موجب مشکلاتی در جامعه باشد و جامعه ظرفیت تحمل آن را نداشته باشد دولت می‎تواند با اعمال روش های تشویقی و مانند آن جمعیت را کنترل کند. البته باید در این موارد، همه جوانب از جمله تقلیل احتمالی جامعه تشیع در قبال جوامع دیگر مد نظر قرار گیرد.

وطی به شبهه

(سؤال) اگر مردی زن خود را به طلاق بائن مطلقه کند و در ایام عده با او وطی به شبهه کند حکم مسأله چیست ؟

(جواب:) اگر به اشتباه و به خیال این که زن غیر مطلقه اوست با او وطی کند گناه نکرده و احکام وطی به شبهه در مورد او جاری است.

مسائل ناباروری

(سؤال) اگر مردی دچار معضل ناباروری شد به طوری که زوج مطلقا اسپرمی جهت بارورسازی تخمک زوجه خود نداشت؛ آیا می‎تواند عمل اهدای اسپرم انجام دهد؟ به این معنا که از اسپرم مرد دیگری استفاده و سپس به زن منتقل کند؟ و آیا

ناوبری کتاب