صفحه ۳۶۹

(سؤال) اگر اسپرم و تخمک زن و شوهری را در رحم زنی که بارور می‎شود قرار دهند و این زن هیچ نسبتی با زن و شوهر نداشته باشد اگر شیری در پستان این زن به وجود آید و فرزند را شیر دهد؛ آیا نسبتی بین زن و شوهر با این بچه ایجاد می‎شود؟ و آیا محرمیت حاصل می‎شود؟ و اگر محرمیتی حاصل نمی شود راه حل شرعی این مسأله چیست ؟

(جواب:) در فرض مذکور، با توجه به این که شیری که در پستان زن آماده شده ناشی از حاملگی توسط شوهر آن زن نیست موجب محرمیت نمی شود، ولی چون که در رحم این زن نمو کرده و انبات لحم و شد عظم پیدا نموده محتمل است از باب اولویت از رضاع، زن حکم مادر بچه را پیدا کند ولی قطع به این معنی مشکل است و زن و شوهر نازا برای اطمینان بیشتر می‎توانند پس از به دنیا آمدن بچه او را به یکی از بستگان نزدیک خود که به واسطه شیر خوردن از آن زن، بچه به آنها محرم می‎شود بدهند تا با شرایط مقرر او را شیر دهد؛ ولی ظاهرا بچه فرزند صاحبان اسپرم و تخمک محسوب است.

(سؤال) آیا مرد می‎تواند به دلیل نازا بودن همسر دائمش زنی را صیغه کند و تخمک این زن با اسپرم خودش مخلوط شود و جنین حاصله به رحم زن دائمی منتقل شود و در صورت جواز، اگر بچه پسر باشد؛ آیا زن دائم، زن پدر او محسوب و به او محرم است ؟

(جواب:) عمل مذکور، چون مستلزم کارهای حرام از قبیل نگاه و لمس عورت نامحرم است جایز نیست، مگر این که زندگی برای زن و شوهر به حالت عسر و حرج رسیده باشد و در مفروض سؤال زن دائم چون زن پدر پسر می‎باشد با او محرم است.

(سؤال) اگر دختر صغیری با شوهر عمه خود ازدواج موقت کند - برای محرمیت مادر نوزاد با شوهر عمه - در حقیقت این دختر صغیر، زن پدر پسر عمه های خود است. اگر خواهر بزرگ تر این دختر صغیر بخواهد با یکی از پسر عمه های خود ازدواج کند؛ آیا می‎توان گفت خواهر این دختر خاله ناتنی برای پسر عمه اش است ؟ و آیا ازدواج این دو با هم چه حکمی خواهد داشت ؟

ناوبری کتاب