صفحه ۳۶۴

موارد فسخ عقد

(سؤال) شخصی پس از این که یک ماه از عقد ازدواجش گذشته، تصادف کرده، بسیار مصدوم شده و چند رگ از اعصابش قطع شده و علاوه بر آن عقل وی نیز زایل شده است. در صورتی که دخول نشده باشد، آیا زوجه می‎تواند از جانب شوهر خود را طلاق دهد؟

(جواب:) در مفروض سؤال اگر شوهر عقل را از دست بدهد زن حق دارد عقد ازدواج را به هم زده و فسخ کند بدون این که مهر را طلبکار باشد.

(سؤال) دختری در زمان عقد، بیماری خود را کتمان کرده و زوج از آن بی اطلاع بوده است و این بیماری هم برای فرزند آینده آنها ضرر داشته است، لذا زوج در دوران عقد از این بیماری اطلاع پیدا کرده و زوجه دیگری اختیار می‎کند. زوجه اول بعد از ازدواج دوم همسر خود، تقاضای طلاق می‎کند؛ آیا این زوج باید مهریه زن اول خود را پرداخت کند یا بیماری، باعث عدم پرداخت می‎شود؟

(جواب:) اصل عقد اشکال ندارد، ولی نسبت به مهر اگر مهر چنین زنی با وصف مریضی کمتر از آن است که در عقد خوانده شده زوج حق دارد مهر را کسر کند.

(سؤال) زنی نمی دانسته که جنون یکی از مواردی است که حق فسخ عقد را به دنبال دارد و بعد از این که فهمید شوهرش دارای جنون است به دلیل عدم علم به مسأله، مدت هشت سال با وی زندگی کرده و الان فهمیده که حق دارد بدون طلاق از وی جدا شود. این زن از چه زمانی باید عده نگه دارد؟

(جواب:) اگر مسأله خیار را نمی دانسته می‎تواند از همان موقع که می‎فهمد نکاح را فسخ کند و عده هم از موقع فسخ حساب می‎شود.

تمکین و نشوز

(سؤال) اگر زوجه از تمکین و حقوق زوج امتناع کند، مگر در صورت پرداخت مهریه و از سویی زوج نیز برای زن فرش، طلا و جواهرات و... خریده باشد

ناوبری کتاب