صفحه ۳۶۰

فرزندان شوهر اول دارد و با این ادعا فرزند را بزرگ و حتی شوهر می‎دهد، اما شوهر دوم زن، خود را پدر آن فرزند می‎داند حتی به فرزند هم پیشنهاد آزمایش خون داده، اما فرزند می‎گوید که اگر روشن شود آبرویش می‎رود، لذا فرزند از تمام حقوق خود نسبت به شوهر دوم مادرش گذشته است، وظیفه شوهر دوم در قبال این مسأله چیست ؟

(جواب:) به سبب شباهت، قیافه و امثال آن نسب شرعا ثابت نمی شود و در مفروض سؤال در صورتی که از زمان آمیزش شوهر دوم تا زایمان زن، حداقل شش ماه گذشته باشد، بچه شرعا متعلق به شوهر دوم بوده و احکام نسب بین آنها جاری است و در این صورت چون دختر ربیبه شوهر اول است به او نیز محرم است.

(سؤال) دختری که دوبار عمل شنیع زنا را انجام داده و هر بار پرده بکارت خود را ترمیم کرده است، آیا ازدواج موقت با این دختر بدون اذن پدر اشکال شرعی دارد؟ لازم به ذکر است این دختر در غیر ازدواج موقت باز ممکن است دنبال عمل شنیع سابق خود برود.

(جواب:) بنابر احتیاط واجب، اذن پدر یا جد پدری در صحت عقد دختر باکره معتبر است و با زوال بکارت به واسطه زنا نیز بنابر احتیاط اذن آنان لازم است و بهتر است دختر مشکل خود را با پدر به طور مستقیم یا غیر مستقیم در میان گذارد و رضایت او را جلب کند و فرضا دختر اگر ازدواج موقت یا دائم نکند به حرام می‎افتد و پدر یا جد پدری بهانه تراشی یا سختگیری بیجا کرده و اجازه نمی دهند در این صورت اجازه آنها لازم نیست.

(سؤال) در ازدواج موقت دختر باکره، در صورتی که یقین داشته باشیم هیچ گونه دخولی صورت نمی گیرد و در صورتی که احتمال بدهیم پدر دختر با آن موافقت نمی کند؛ آیا باز هم اجازه پدر را شرط می‎دانید؟ و اگر دختر از پدر اجازه نگرفت، آیا عقد باطل است یا خیر؟

(جواب:) در عقد دختر باکره بنابر احتیاط واجب باید رضایت پدر تحصیل گردد، مگر این که دختر نیاز داشته و طرف کفو باشد و پدر بی جهت لجبازی می‎کند که در این صورت اذن پدر یا جد لازم نیست.

ناوبری کتاب