صفحه ۳۶

غایب شدن مسلمان

(سؤال) این جانب در سالن عمومی مدرسه، شاهد بودم که قسمتی از زمین آن جا نجس شده است. حال در صورتی که کف سالن با تی تمیز شود طبیعتا این نجاست به سایر نقاط سالن سرایت می‎کند، در این صورت آیا می‎توان به نجاست کل سالن حکم کرد، بلکه همه نقاطی که دانش آموزان تردد می‎کنند و در نتیجه زمین منزل ما، بلکه فرش های منزل ما نجس شده است، چرا که با چند واسطه به فرش های منزل ما می‎رسد و کلا آیا نجاست با چند واسطه قابل سرایت است ؟

(جواب:) اگر خادم یا مسئول مربوطه با آن معامله پاکی می‎کند و احتمال می‎دهید او، سالن را در غیاب شما از خون تطهیر کرده باشد آن مکان محکوم به طهارت است، و با فرض شک در سرایت به سایر نقاط هم تفحص لازم نیست؛ و در صورت عدم احراز تطهیر آن قسمت تنها اجتناب از چیزهایی که با یک یا دو یا سه واسطه مرطوب با خون مرتبط شده باشند لازم است؛ و وسواس هم - که موجب تضییع عمر و غفلت از مقاصد اصلی و موجب امراض روحی خطرناک و برهم زدن آسایش دیگران می‎شود - حرام است.

موارد شک در طهارت

(سؤال) در برخی از لوازم آرایشی ساخت خارج روغن به کار می‎رود و ما نمی دانیم چه نوع روغنی در آن به کار رفته، حکم این گونه لوازم آرایش از نظر نجاست و پاکی چیست ؟

(جواب:) اگر مشکوک باشد محکوم به طهارت است.

(سؤال) اگر بین تعداد زیادی لباس (بیش از دو لباس) کسی بداند که یکی از لباس ها نجس است، ولی نداند کدام یک، حکم لباس ها چیست ؟

(جواب:) باید همه را تطهیر کند، مگر آن که لباس ها به قدری زیاد باشد که عرفا از قبیل شبهه غیر محصوره حساب شود.

ناوبری کتاب