صفحه ۳۵۵

پرداخت آن به عنوان مهریه باشد متعلق به زوجه خواهد بود که در واقع به همسر داده شده و اشکالی ندارد. در غیر این صورت اگر اجبار کردن شوهر به پرداخت آن باشد جایز نیست، ولی با رضایت مانعی ندارد.

(سؤال) نظر حضرت عالی در مورد شیربهایی که شوهر با طیب نفس و یا صرفا برای راه افتادن امر ازدواج به اقوام عروس می‎دهد چیست ؟ و آیا پس از ازدواج می‎تواند رجوع کند و آن را پس بگیرد؟

(جواب:) با فرض سؤال، شیربها اشکال ندارد و در صورتی که عین، باقی باشد و نزدیکان هم رحم داماد نباشند رجوع اشکال ندارد.

(سؤال) چند سال پیش بنده با یکی از همکاران خود ازدواج کردم و پس از چند ماه متوجه شدم که وی باکره نیست، اما برای حفظ آبرو از مسأله و بیان آن صرف نظر کردم. الان پس از چند سال که من بازنشسته شده ام و قصد عزیمت از تهران به شهرستان خود را دارم، خانم من مهریه خود را به اجرا گذاشته است؛ آیا من به همسرم بابت مهریه بدهکارم ؟

(جواب:) نصف مهر به مجرد عقد و نصف دیگر آن بعد از دخول مستقر شده و شوهر آن را به زن بدهکار می‎شود و عقد ازدواج به جهت باکره نبودن دچار اشکال نمی شود. بله، چنانچه در ضمن عقد هرچند به نحو ضمنی شرط بکارت شده باشد شوهر حق دارد نسبت به مهر چون زن باکره نبوده تفاوت را کسر کند.

(سؤال) آیا مرد می‎تواند مهریه را به قدری سنگین بگیرد که توان پرداخت آن را ندارد؟ و اگر چنین عقدی صورت بگیرد، آیا مضر به عقد نخواهد بود؟

(جواب:) از نظر شرعی عقد اشکالی ندارد، ولی اخلاقا بلکه عقلا کار صحیحی نیست.

(سؤال) پدر شوهر این جانب در زمان عقد (سال 1368) مهریه مرا یک دانگ خانه که مبلغ دویست هزار تومان قیمت داشت قرار داد، اما چون منزل فاقد سند بود در قباله، آن را دویست و پنجاه هزار تومان نوشتند. فعلا منزل به فروش رفته و پدر شوهر همان مبلغ را به من پرداخت کرده است؛ آیا من مبلغ یک دانگ را طلبکارم یا مبلغ یاد شده را؟

ناوبری کتاب