صفحه ۳۵۲

مهاجرت دانمارک تغییر کرده و اکنون دختر خانم نمی تواند شوهرش را دعوت کند و شوهر هم نمی تواند به آن کشور برود. آنان مدت پنج سال است که بلاتکلیف مانده اند؛ آیا دختر خانم می‎تواند عقد ازدواج را فسخ کند؟

(جواب:) وفای به شرط ضمن عقد نکاح هرچند در صورت تمکن لازم است، ولی تخلف از آن موجب حق فسخ نکاح نمی شود و در فرض مذکور که زوج تمکن عمل به شرط را ندارد تکلیفی نسبت به آن نداشته و بجاست طرفین به نحوی تفاهم کنند.

(سؤال) در سند رسمی ازدواج دائم بین زوجین، ضمن عقد خارج لازم چند شرط گنجانده شده است، مثلا شرط شده که: "با توجه به شاغل بودن زوجه کلیه درآمد زوج و زوجه به صورت مالکیت اشتراکی مصرف یا پس انداز گردد". حال اگر حقوق زن افزایش داشته باشد؛ آیا وفای به این شرط لازم الاجراست ؟

(جواب:) هر گونه شرط که مخالف شرع و یا مغایر با مقتضای عقد نباشد اگر در ضمن عقد ازدواج ذکر شده باشد لازم العمل است.

(سؤال) ازدواجی انجام شده بدون هیچ قید و شرطی، ولی موقع ثبت؛ یعنی چند روز بعد شرطی به آن اضافه شده و در دفتر ثبت شده است؛ آیا این شرط لازم الاجراست ؟

(جواب:) شرایطی که در ضمن عقد نکاح قید نشده باشد لازم الاجرا نیست؛ ولی اگر مرد آن شرط اضافی را پذیرفته است لازم است بر طبق آن عمل کند.

مهریه و شیربها

(سؤال) در عقد شرعی ام فقط میزان مهریه را ذکر کرده اند، ولیکن مطلبی درباره "عندالمطالبه" یا "عندالقدرة" ذکر نکرده اند و شهود هم امضا کردند. سؤالم این است که از نظر شرعی تکلیفم نسبت به پرداخت مهریه همسرم چیست ؟

(جواب:) اگر مهر موجل نباشد حال است و زوج باید عندالمطالبه بپردازد و زوجه در ابتدا می‎تواند زفاف را متوقف بر پرداخت مهر کند.

(سؤال) ازدواجی صورت پذیرفته که زوجین به دلیل نقصان عقل هیچ،

ناوبری کتاب