صفحه ۳۴۹

خارج می‎شود. 3 - بول وی از هر دو با هم خارج می‎شود، اما از یکی دیرتر بند می‎آید که در این حالت محکوم به حکم صاحب فرجی است که بول از آن دیرتر بند می‎آید.

نکاح با لا ابالی

(سؤال) بعضی افراد به طور تفریحی نماز می‎خوانند و مدعی اند: "چون ما معیارهای انسانی، اخلاقی و اجتماعی را به خوبی رعایت کرده و در زندگی با وجدان و شرافت برخورد می‎کنیم و نیز از گناه دوری می‎کنیم، ضرورتی در نماز خواندن نمی بینیم و برایمان مهم نیست و اگر قرار باشد نماز، یک خط قرمز برای فحشا و منکر بوده و عامل ارتباط با خدا باشد ما همه اینها را رعایت می‎کنیم و بدون نماز هم با زبان دل به خدا نزدیک می‎شویم"؛ آیا این افراد مسلمان تلقی می‎شوند؟ و آیا می‎توان با آنها ازدواج کرد؟

(جواب:) افراد مذکور در سؤال، کافر نیستند؛ بلکه مسلمانانی جاهل و یا بی مبالات تلقی می‎شوند. باید با منطق و ارشاد مستدل با آنان صحبت شود و ازدواج با آنان اشکالی ندارد و اگر افرادی با صداقت و حق طلب باشند می‎توان به آنان در امور اجتماعی اعتماد کرد مشروط بر این که این ارتباط باعث تأیید وی و بی دینی نشود.

ازدواج با غیر مسلمان

(سؤال) با این که در آیه پنجم سوره مائده آمده است که غذای اهل کتاب و نکاح با زنان آنان برای مسلمان ها حلال است، پس چه شده است که بسیاری از فقها نکاح دائم با زنان اهل کتاب را دارای اشکال می‎دانند؟

(جواب:) استفاده از غذای اهل کتاب مانند حبوبات اشکالی ندارد، اما دلیل فتوا یا احتیاط نسبت به ترک نکاح دائم با زنان آنان روایاتی است که به وسیله آنها عموم آیه قرآن تخصیص زده می‎شود؛ از جمله می‎توانید به "وسائل الشیعة، ج 20، ص 533، ابواب مایحرم بالکفر، باب 1» مراجعه کنید.

ناوبری کتاب