صفحه ۳۴۳

(جواب:) اگر مستلزم امر حرامی از قبیل مشاهده عورت نباشد یا ضرورت داشته باشد اشکال ندارد، مثل این که از راه دیگر بچه دار نمی شوند و بچه نداشتن آنان موجب از هم پاشیدن زندگی آنان باشد.

قصور پزشک

(سؤال) حکم ضرر و زیان جسمی و مالی که بر اثر اعمال ناخواسته و اتفاقی و گاهی به علت تازه کار بودن پزشک ها متوجه بیمار می‎شود (گرچه هیچ قصد عمدی در کار نباشد و گاهی پزشک تشخیص درست می‎دهد، اما به دلیل تازه بودن داروها که هر روز نوع جدیدی وارد بازار می‎شود و هنوز امتحان خود را پس نداده خسارتی وارد می‎شود) چیست ؟

(جواب:) هر گونه ضرر و نقصی که به جهت معالجه اشتباهی از ناحیه دکتر به مریض وارد شود، دکتر ضامن است.

مرگ مغزی

(سؤال) آیا مرگ مغزی، مرگ محسوب می‎شود؟

(جواب:) با مرگ مغزی در حالی که قلب کار می‎کند، مرگ حتمی محقق نیست.

(سؤال) با توجه به این که عامل بیماری ایدز به صورت ویروس در بدن ممکن است سال ها بماند برای جلوگیری از ابتلای مرد مسلمان به بیماری غیر قابل علاج ایدز، استفاده از وسایل پیشگیرانه با تأثیر ثابت شده (مانند کاندوم) در مورد زن با عقد موقت چه حکمی دارد؟

(جواب:) تمهیدات لازم برای پیشگیری نه تنها اشکالی ندارد، بلکه در موارد احتمال عقلایی خطر و ضرر مهم برای خود و دیگران احتیاط لازم است، بلکه در موارد نا آگاهی طرف مقابل اگر نسبت به ارشاد او کوتاهی شود و او مبتلا گردد بسا موجب ضمان است.

ناوبری کتاب