صفحه ۳۴۱

تلقیح

(سؤال) زوجینی که تمایل به استفاده از خدمات درمان ناباروری از طریق لقاح خارج رحم را دارند باید نمونه مایع منی زوج با تخمک زن را در محیطی که ویژه این کار است با حضور یکدیگر اخذ و به گروه پزشکی تحویل دهند. با توجه به این که نمونه منی هر فرد برای لقاح با تخمک زوجه خود او استفاده می‎شود جهت رفع شبهه تحویل منی شخص اجنبی به گروه پزشکی؛ آیا صرف اظهار و اقرار زوجین بر اصالت نمونه منی مذکور و تعلق آن به زوج کفایت می‎کند یا مرکز برای این منظور تجسس کند؟

(جواب:) اگر زوجین ظاهرالصلاح باشند و سابقه اتهام نداشته باشند اقرار آنان حجت است.

(سؤال) اگر زوج فاقد نطفه بوده و زوجه سالم باشد؛ آیا صحیح است که از زن و شوهر دیگری اسپرم و تخمک گرفته شود و پس از لقاح در آزمایشگاه، جنین حاصله به رحم زن اول انتقال یابد؟ و حکم فرزند به وجود آمده چیست ؟ آیا حلال زاده است ؟

(جواب:) قرار دادن جنین حاصله در رحم زن شوهردار محل اشکال است و بر فرض وقوع، فرزند حلال زاده است، ولی فرزند مرد و زن صاحب نطفه بوده و فرزند زن صاحب رحم و شوهرش نیست و نسبت به محرمیت با آن دو احتیاط رعایت شود.

(سؤال) زن و شوهری بچه دار نمی شوند، پزشک معالج آنها می‎گوید: اگر اسپرم و تخمک زن و شوهری را بگیرند و در خارج از رحم ترکیب کنند و در آزمایشگاه پرورش دهند زمانی که استعداد بقا پیدا کرد، جنین را در داخل رحم زن نابارور قرار داده، آن گاه جنین رشد کرده و به دنیا می‎آید بر این اساس پزشک هم پیشنهاد چنین عمل را به این زوج داده است؛ آیا این عمل جایز است ؟ و بر فرض انجام این عمل فرزندی که به دنیا می‎آید متعلق به چه کسی است ؟

(جواب:) اگر تخمک زن و اسپرم شوهر که در خارج رحم ترکیب شده اند به قدری رشد کرده که از حالت اولیه خارج شده و به حالت جنین تبدیل شده باشند آن گاه به رحم زن دیگری منتقل شوند مانعی ندارد، مشروط بر این که در طول عملیات

ناوبری کتاب