صفحه ۳۴۰

مسائل پزشکی

پیوند اعضا

(سؤال) اگر بر فرض، علم به قدری پیشرفت کند که بتوانند سر یک نفر را به بدن دیگری پیوند زنند؛ آیا زن و اولاد و مایملک او به صاحب سر می‎رسد یا صاحب بدن ؟

(جواب:) هویت و تشخص هر انسانی به نفس و روح اوست، پس با فرض این که چنین عمل انجام گیرد، شناخت شخصیت واقعی فرد مورد عمل موقوف بر شناخت ادراکات و حالات روحی اوست و طبعا تمام سر و بدن پیوند شده جدید، مربوط به همان روحی است که از این طریق شناخته شده است. روح در مرحله اول به مغز که در سر است تعلق گرفته و به واسطه آن به بدن مرتبط است، پس از نظر علمی ظاهرا تشخیص هویت به ملاک سر است والله العالم.

(سؤال) اهدای اعضای بدن مرده چه حکمی دارد؟ آیا بر وارث مرده نیز لازم است که اذن بدهد یا وصیت شخص متوفی کفایت می‎کند؟ آیا اجازه گرفتن از شوهر برای اهدای اعضای بدن زن کفایت می‎کند؟

(جواب:) اگر با تشخیص اهل خبره متعهد، ثابت شود که مفهوم عرفی "مرده" بر او صدق می‎کند، حکم سایر اموات را دارد؛ یعنی اگر وصیت کرده باشد یا نجات دیگران متوقف بر اهدای عضو او باشد جدا کردن اعضای او برای پیوند دیگران مانعی ندارد و اجازه شوهر یا پدر و مادر نیز تأثیری ندارد.

(سؤال) چندی پیش تصمیم گرفتم اعضای بدنم را پس از مرگ اهدا کنم، می‎خواستم بدانم آیا این کار جایز است یا خیر؟

(جواب:) وصیت مذکور به این نحو که وصیت کند پس از مرگ در مواردی که حفظ جان مسلمانی متوقف بر اهدای عضو باشد، اعضای او را اهدا کنند مانعی ندارد.

ناوبری کتاب