صفحه ۳۴

دارد، آیا خوردن آن جایز است یا نه ؟ در صورتی که مشخص نباشد مایه پنیر، منشاء حیوانی دارد یا منشاء گیاهی و یا شیمیایی، آیا خوردن آن جایز است یا خیر؟ و آیا تحقیق برای تشخیص منشاء آن لازم است ؟

(جواب:) اگر یقین داشته باشید مایه پنیر از حیوان حرام گوشت است خوردن پنیر آن جایز نیست و اگر شک داشته باشید که منشاء حیوانی دارد یا نه و یا حیوان حلال گوشت است یا حرام گوشت، تفحص لازم نیست و استفاده از پنیر آن مانعی ندارد.

(سؤال) آیا مصرف داروهایی با شرح زیر اشکال دارد؟ همیوپاتی روشی درمانی است که طی پرسش و پاسخ های شخصی که در این مورد انجام می‎گیرد و در آن از داروهایی استفاده می‎شود که منشاء الکلی دارد. در روش تولید این دارو چنین نوشته شده: منشاء این داروها طبیعی بوده و بیش از 70 درصد از مواد گیاهی، 20 درصد از عناصر و بقیه از مواد حیوانی (شامل: سموم مار، زنبور و. . .) است؛ سپس این مواد را له کرده و آن را در یک حلا ل 60 درصد مثل الکل گندم قرار می‎دهند. برای کم کردن و در واقع از بین بردن مواد سمی، آن را بارها و بارها رقیق می‎کنند. گفته شده اگر حتی 12 بار این ماده را رقیق کنیم به این معنی است که حتی یک ملکول از این ماده در محلول وجود ندارد و در پایان آمده که به موارد احتیاطی زیر توجه کنید: اگر در دوران بارداری به سر می‎برید یا به هر دلیلی باید از مصرف الکل اجتناب کنید از مصرف داروهای همیوپاتی که پایه الکلی دارند خودداری کنید.

(جواب:) چنانچه داروهای ذکر شده، مست کننده نباشند و از چیزی که اصالتا مست کننده است هم گرفته نشده باشند نجس نیستند. مصرف آنها هم جز در مواردی که ضرر قابل توجه دارند حرام نیست و اگر در این امور شک باشد، پاک و حلالند.

(سؤال) آیا "انسولین" پاک است یا نجس ؟

(جواب:) هر چیزی را که نمی دانیم نجس است و یا از نجس گرفته شده، پاک است. "کل شئ نظیف حتی تعلم انه قذر"وسائل الشیعة (آل البیت)، ج 3، ص 467، ابواب النجاسات، باب 37، ح 4..

ناوبری کتاب