صفحه ۳۳۹

(سؤال) آرایش کردن مردان همانند زنان (استفاده از ژل و یا گذاشتن موی بلند و...) آیا اشکال دارد؟

(جواب:) چنانچه برای غیر از همسر موجب تهییج و تحریک و فساد بوده یا به گونه ای باشد که تشبه به زنان محسوب شود جایز نیست، بلکه عمل مذکور زیبنده و سزاوار پسر و مرد مسلمان نیست.

(سؤال) حکم پوشیدن لباس آستین کوتاه برای مردان چیست ؟

(جواب:) مانعی ندارد.

(سؤال) ما در خارج از کشور برای شرکت در مراسم رسمی دانشگاه مثل جشن فارغ التحصیلی با لباس رسمی باید شرکت کنیم و باید کروات بزنیم می‎خواستم بدانم در این خصوص نظری یا فتوایی دارید؟

(جواب:) پوشیدن لباس های رسمی و کراوات اگر لباس معمولی در آن جا شمرده شود و عنوان تشبه به کفار بر آن صادق نباشد اشکال ندارد.

(سؤال) ساعتی که در آن مقداری طلا به کار رفته آیا در غیر نماز، حرام است یا حلال ؟

(جواب:) برای مرد تزین به طلا جایز نبوده و نماز نیز با آن صحیح نیست، ولی وجود طلا با مرد اگر مخفی باشد مانعی ندارد.

ناوبری کتاب