صفحه ۳۳۵

(جواب:) بالاخره حجاب اسلامی را لازم است زنان و دختران رعایت کنند و آیه 31 سوره نور بر این امر دلالت دارد و اگر انسان نتواند در جایی موازین اسلامی را رعایت کند باید از آن جا مهاجرت کند.

(سؤال) با توجه به سختگیری های برخی کشورهای اروپایی نسبت به رعایت حجاب بانوان مسلمان، خواهشمند است وظیفه مسلمانان را در این کشورها و همچنین دیگر کشورهای اسلامی بیان فرمایید؟

(جواب:) اصل حجاب یکی از ضروریات دین اسلام است که برای حرمت زنان تشریع شده و عقلا هر زن مسلمانی حق دارد به احکام شریعت خود پایبند باشد. ممانعت از این حق نیز از سوی هیچ کس به خصوص مدعیان آزادی و دمکراسی عین ظلم و سلب آزادی است. وظیفه مسلمانان و دولتمردان آنها در این زمینه دفاع از حق بانوان مسلمان و استرداد آن در مجامع بین المللی است.

(سؤال) حد حجاب شرعی چه مقدار است ؟ آیا جیوب به روسری های امروزی اطلاق می‎شود یا اندازه آن بزرگ تر است ؟ در ضمن از پوشیدن شلوار لی و مانتو و روسری توسط خانم خویش راضی نیستم، ایشان می‎گویند: این حجاب شرعی است و نیاز به رضایت شوهر نیست. همچنین استفاده از عطر ملایم و آرایش بسیار کم در بیرون از خانه چه حکمی دارد؟

(جواب:) زن اگر به جز صورت و دست ها تا مچ و بنابر احتیاط قدم ها را بپوشاند و احتیاطا برجستگی های بدن را نیز نمایان نسازد، کافی است. نوع لباس نیز نباید تحریک کننده باشد و مناسب است بیش از مقدار شرعی، سختگیری نکنید تا منتهی به اختلاف و احیانا طلاق و مانند آن نشود و استفاده از عطر نیز اگر به قدری خفیف باشد که موجب جلب توجه نامحرم نشود اشکالی ندارد.

(سؤال) آیا صورت بانوان که امروزه عموما به صورت طبیعی نیست (مثل اصلاح و آرایش ابروها، اصلاح موهای صورت و رنگ کردن ابرو یا کرم های براق کننده یا سفید کننده که در عرف جامعه جا افتاده است) بیشتر از حد وجه و کفین نیاز به پوشش دارد؟

ناوبری کتاب