صفحه ۳۳۴

آنان وجهی ندارد، البته از باب نهی از منکر با رعایت شرایط آن از جمله احتمال تأثیر مثبت و عدم تأثیر منفی، بر هر کسی امر به معروف و نهی از منکر واجب است؛ همان طور که در موارد خاصی که فتنه اجتماعی بر کشف حجاب مترتب شود حاکمیت می‎تواند اقدام نماید و تشخیص آن بر عهده اهل خبره عادل و متعهد است.

(سؤال) من به دنبال دلیل قانع کننده در مورد حجاب زنان هستم. می‎خواهم بدانم چرا موهای یک زن نباید دیده شود؟

(جواب:) بر حسب حدیث معتبر بین شیعه و سنی پیامبراکرم (ص) برای بعد از وفات خویش مردم را به "ثقلین"، یعنی کتاب خدا و عترت خویش ارجاع داده است و فرموده است: "ان تمسکتم بهما لن تضلوا" و ما در آیه 31 سوره نور می‎خوانیم: (و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها) پس زنان از اظهار زینت خویش نهی شده اند و موی زن از زینت های او محسوب است آنچه استثنا شده در روایات عبارت است از صورت و کفین و قدمین؛ بزنطی از حضرت رضا(ع) سؤال کرد: آیا مرد می‎تواند به موی خواهر زنش نگاه کند؟ فرمودند: نمی تواند، مگر این که زن از قواعد نساء - پیرزن - باشد. گفتم: خواهر زن با زن غریبه یکسان است ؟ فرمودند: آری. بالاخره استفاده می‎شود که زن باید همه بدن خویش جز وجه و کفین و قدمین را از اجانب بپوشاند و در این جهت از لحاظ فقهی تردیدی نیست. بدن زن جوان دارای ارزش است و مردم عاقل اشیای نفیس و با ارزش را از چشم طمعکاران می‎پوشانند و استثنای وجه، کفین و قدمین نیز در اثر ضرورت زندگی بوده است که تفصیل آن در نامه نمی گنجد.

(سؤال) بنده به اتفاق دو دخترم در فرانسه زندگی می‎کنیم. در فرانسه از دختران محجبه ممانعت به عمل می‎آورند. امسال به خاطر ممانعت از ورودشان با روسری مجبور شد که به مدرسه ایرانی سفارت برود از طرفی دختر بنده حجاب کاملی ندارد، یعنی روسری اش کاملا تمام موهای سرش را نمی پوشاند و متأسفانه من هر چه تلاش کردم نتوانستم حجابش را کامل کنم از طرفی بعد از دبیرستان، نوبت دانشگاه خواهد بود و در آن جا کاملا بدون حجاب وارد دانشگاه می‎شوند. وظیفه بنده چیست ؟

ناوبری کتاب