صفحه ۳۳۳

به انگیزه آشنایی با مظاهر تمدن غربی جایز است ؟

(جواب:) اگر دیدن فیلم ها موجب وقوع در فساد و تحریک جنسی حرام و انجام گناه نباشد و صاحبان آنها شناخته شده نباشند اشکال ندارد.

(سؤال) من عکس یک خانم نامحرم را که ازدواج نکرده بدون اجازه اش دیدم. عکس در حد کاملا بی حجاب بود. قصد من از این امر داشتن یک دید کلی برای زندگی آینده ام بود، یعنی به احتمال خیلی زیاد با این خانم ازدواج می‎کنم. می‎خواستم ببینم این کار گناه بوده یا نه ؟ اگر بوده چرا؟

(جواب:) اگر انسان قصد ازدواج با خانمی را داشته باشد می‎تواند محاسن او را برای پسندیدن نگاه کند و در عین حال اگر گناهی رخ داده باشد خداوند ارحم الراحمین است و با توبه مشکل حل می‎شود.

(سؤال) سونوگرافی که زنان باردار برای دانستن مذکر و مؤنث بودن جنین انجام می‎دهند اگر توسط پزشک مرد انجام گیرد چه حکمی دارد؟

(جواب:) اگر مرد نامحرم انجام دهد یا عورت زن دیده شود جایز نیست، مگر در موارد ضرورت و نیاز به سونوگرافی مذکور برای معالجه و امثال آن باشد.

(سؤال) پوشاندن میل (النگو) و یا انگشتری توسط مرد به دست زن نامحرم در صورتی که حائلی مانند دستمال و یا غیره وجود داشته باشد چه صورت دارد؟

(جواب:) اشکالی ندارد؛ مگر این که همراه با تحریک شهوانی یا در معرض فساد باشد.

پوشش و حجاب

(سؤال) آیا مسأله حجاب که در قرآن آمده مربوط به همسران پیامبر(ص) است و حجاب را امری اختیاری در نظر گرفته بودند، همانند آنچه در کشورهای عربی مرسوم است ؟

(جواب:) بر حسب آیه شریفه 31 سوره نور و اخبار معتبر از اهل بیت (ع) وجوب حجاب برای خانم ها امری واضح و روشن است؛ ولی اکراه زن ها بر رعایت و اجبار

ناوبری کتاب