صفحه ۳۲۵

(سؤال) ارتباط و دوستی پسر و دختری که قصد ازدواج دارند چه حکمی دارد؟ و اگر شخصی مقلد مرجعی باشد که نکاح معاطاتی را جایز می‎داند، طبق فتوای این مرجع آیا روابط دختر و پسر در مورد فوق حلال است ؟

(جواب:) دوستی قبل از ازدواج غالبا خالی از خطر و اشکال نیست. بله، مجرد ملاقات و صحبت به منظور به دست آوردن موافقت اشکال ندارد.

(سؤال) اختلاط و گردش جوانان فامیل (پسر و دختر) با یکدیگر که ممیزند چگونه است ؟ اگر موجب جلب توجه دیگران و سوء ظن گردد و آنها را در محل تهمت قرار دهد چگونه است ؟

(جواب:) گردش با نامحرم اگر مستلزم خلاف شرع و مفسده باشد جایز نیست.

(سؤال) آیا رابطه دوستی بین یک پسر و دختر که واقعا قصدشان ازدواج با یکدیگر در آینده است و به همین قصد با یکدیگر دوست شده اند محل اشکال است ؟

(جواب:) قبل از اجرای صیغه عقد ازدواج "رابطه" تنها با رعایت مقررات شرعی جایز است؛ ولی می‎توانند برای اجتناب از محذور ارتکاب حرام، با رعایت مصالح و احتیاطا با اذن پدر دختر به عقد موقت همدیگر درآیند و نیز می‎توانند ضمن عقد، رابطه خود را محدود به شرایط و حدود خاصی کنند. البته در صورتی که به عقد موقت همدیگر درآیند، اگر قبل از پایان مدت آن، بخواهند به عقد دائمی همدیگر درآیند، ابتدا مدت باقی مانده را شوهر ببخشد و سپس به عقد دائم درآیند.

(سؤال) لطفا بفرمایید حکم "چت" بین مرد و زن نامحرم که امروزه معمول شده چیست ؟

(جواب:) چت کردن مرد و زن نامحرم اگر همدیگر را نبینند و یا نشناسند، ارتباط آنان با یکدیگر درباره مسائل اخلاقی و جنسی نباشد و نیز موجب تحریک و تهییج شهوانی یا سست شدن کانون خانواده و یا در معرض اتهام قرار گرفتن نباشد مانعی ندارد؛ و اگر همدیگر را ببینند و بشناسند علاوه بر شرایط مذکور باید حجاب و پوشش اسلامی را رعایت کنند و نگاه به قصد لذت و یا محرک نباشد.

(سؤال) حکم چت کردن با دیگران چگونه است ؟ اگر چت کردن با دختران

ناوبری کتاب