صفحه ۳۲۴

مسائل معاشرت

(سؤال) برای مسلمانانی که در خارج از ایران (مثلا کانادا) زندگی می‎کنند، پایبندی به قوانین کشور محل سکونت تا چه حد ضروری است ؟ برای مثال با عدم اظهار قسمتی از درآمد به دولت می‎توان مالیات کمتری پرداخت کرد؛ آیا این کار جایز است ؟

(جواب:) اشکال دارد، مخصوصا اگر به نام اسلام و مسلمان ها باشد؛ گرچه اظهار واقع واجب نیست و قوانینی که در جهت نظم و عدم اختلال جامعه وضع شده است باید رعایت شود و علاوه بر آن نباید طوری عمل شود که مسلمانان در مظان اتهام و توهین قرار گیرند.

(سؤال) این جانب کارمند پزشک قانونی ام و در مرکزی که ما مشغول به کاریم یک نفر از آقایان هست که می‎تواند معاینه جسد و کالبد شکافی را انجام دهد و در اتاق تشریح، مجبور به بستن در، یا قفل کردن آن می‎باشیم. حضور یک خانم کارمند با یک پزشک مرد و یک جسد در اتاق چه حکمی دارد؟

(جواب:) در فرض سؤال، تصدی زن برای تشریح جسد مرد نامحرم در غیر موارد ضرورت جایز نیست و اجتماع زن و مرد نامحرم هم در جای خلوت که در بسته یا جایی که رفت و آمد نباشد جایز نیست.

(سؤال) کسانی که از نظر مالی به حد فقر شدید رسیده اند؛ آیا می‎توانند از شخصیت های دولتی خارجی نظیر امریکا یا افراد ایرانی (فراریان از ایران، مثل خواننده ها و سرسپردگان زمان شاه) کمک بخواهند با این که در ایران ممکن است مددجویان فراوانی یافت شود؟

(جواب:) اگر کارهای خلاف شرع نباشد مانعی ندارد، ولی باید مصالح جامعه و کشور رعایت شود.

ناوبری کتاب