صفحه ۳۲۲

نخواهد بود. حرمت رقص به طور مطلق دلیل قطعی ندارد، فقط مطابق روایتی معتبر پیامبر اسلام (ص) از آن نهی فرموده است؛ لذا در غیر مورد رقص زن برای شوهر احتیاط در ترک آن است.

(سؤال) آموزش موسیقی های آرام بخش و یوگا و کلاسیک حلال است یا حرام ؟

(جواب:) هر موسیقی حرام نیست، موسیقی هایی که محرک جنسی است یا انسان را از حال عادی و عقلانیت خارج می‎کند به گونه ای که نمی تواند خود را کنترل کند حرام است. در عین حال خودتان را به موسیقی عادت ندهید که شما را از همه کارهای مفید باز می‎دارد و وقت خود را بیشتر صرف مطالعه کتب ارزنده کرده و بر علم و دانش خود بیفزایید.

(سؤال) نظر خود را در مورد آواز زن چه با موسیقی و چه بدون موسیقی و در مجالس طرب و غیر طرب بیان فرمایید؟

(جواب:) صدای زن اگر عادی باشد و تهییج آمیز نباشد شنیدن آن مانعی ندارد. غنای زن نیز در مجلس عروسی برای زنان در صورت عدم حضور مردان طبق حدیث معتبر مانعی ندارد. "المغنیة التی تزف العرائس" حضرت زهرا و حضرت زینب کبرا(ع) در میان مردان سخنرانی کردند.

(سؤال) خواندن اشعار توسط مداحان اهل بیت در مورد صفات و بیان سیره اهل بیت (ع) با لحن موسیقایی (و نه همراه با موسیقی) همراه با دست زدن مستمعین چه حکمی دارد؟

(جواب:) خواندن با لحن اگر غنا نباشد و مناسب با مجالس لهو و دانس نباشد اشکال ندارد و مجرد دست زدن نیز حرام نیست.

(سؤال) این جانب در یک آموزشگاه مشغول آموزش دف می‎باشم؛ آیا آموزش آن برای این جانب اشکال دارد؟ البته پدرم از عمل من ناراضی است، بفرمایید وظیفه من چیست ؟

(جواب:) استعمال دف اشکال دارد. بنابراین از یاد دادن و یاد گرفتن آن هم باید خودداری شود و آزار و اذیت پدر و مادر حتی در مورد کارهای حلال و مباح هم حرام است چه رسد به حرام.

ناوبری کتاب